Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Všade dobre
All Good Everywhere

documentary » development
SK | far. > col. | 75 min. | sociálny dokument > social documentary

Všade dobre

If people migrate because they want to explore the world, broaden their horizons, it is obviously great that they have the opportunity to go. However, there are people, mainly from eastern bloc countries, living in poorer conditions, who feel that leaving for work abroad is their only chance to make their family survive, even though they do not really wish to go. This imposes a lot of pressure on everyone involved.
>>
Gemer je región, kde po stáročia spoločne žijú Slováci, Maďari a Rómovia. V súčasnosti dopadajú problémy regiónu s pracovnými miestami na plecia všetkých. Každý má v rodine alebo aspoň pozná niekoho, kto odišiel za prácou do zahraničia, čo je mnohokrát ešte ten lepší prípad. Niektorí sú možno zvedaví a chcú vidieť svet, ale mnohí odchádzajú preto, lebo nemajú iné východisko. Filmári chcú ukázať príbehy ľudí, ktorých tento fenomén zasiahol.


Director > Réžia   Martina Buchelová, Debora Pastirčáková
Story > Námet Martina Buchelová, Debora Pastirčáková
Screenplay > Scenár Martina Buchelová, Debora Pastirčáková
DOP > Kamera Martin Jurči
Editors >  Strih Katarína Pavelková
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Igor Jedinák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Martina Buchelová (1988)

upcoming: Milovník, nie bojovník
upcoming: Všade dobre


Debora Pastirčáková (1990)
debut
Production > Produkcia NINJA FILM (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Michaela Kaliská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Kultminor - fond na podporu kultúry národnostných menšín
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra DOX IN VITRO 2020, Zagreb Dox Pro 2021
dok.incubator 2022
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2025
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
NINJA FILM
Karola Adlera 13, SK-84102 Bratislava
+421 917 640 496
m.kaliska@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 23.01.2023