Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Amoosed!
Amoosed!

documentary » production
CZ - SK | far. > col. | 85 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Amoosed!

The film takes us on a journey of the author and her diary. Something strange is happening in her life. A moose is appearing constantly. Is it trying to tell her something? She has to follow. On the way, in different places, she meets protagonists who all have something in common: they have played a part in various human attempts to deal with the moose, to control it. While the moose stayed the same, the people ended up completely changed after these encounters.
>>
Keď sa los stretne s človekom, jeden z nich sa vždy premení a obvykle (alebo skôr vždy) je to človek. Rozhodli sme sa toto zviera nasledovať. Naša losia odysea sa začala v Česku a čoskoro nás zaviedla za hranice. Cez Rusko, Nórsko a Švédsko sme sa dostali až do Kanady, ale všetky príbehy, nehľadiac na miesto, majú jednu spoločnú vec – existenciálnu transformáciu človeka skrz stretnutie s losom. Je dosť pravdepodobné, že sa počas cesty zmeníme aj my, ale hlavne – skrz tento film chceme dať losovi šancu zmeniť svet.


Director > Réžia   Hana Nováková
Story > Námet Hana Nováková
Screenplay > Scenár Hana Nováková
DOP > Kamera Petr Koblovský
Editors >  Strih Marek Bihuň
Music > Hudba Jonatán Pastirčák
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Sandra Klouzová
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Hana Nováková (1978)
debut
Production > Produkcia LaDamplinque (CZ)
Co-production > Koprodukcia GURU films (CZ), Peter Kerekes (SK)
Producer > Producent Kateřina Traburová (CZ), Peter Kerekes (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 215 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Ex Oriente workshop 2017, East Doc Platform - Golden Funnel Award-
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 2024, Filmtopia
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
LaDamplinque
K Žižkovu 640/9, CZ-190 00 Praha 9 – Vysočany

ktraburova@gmail.com

Peter Kerekes
Vištuk 277, SK-900 85 Vištuk
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com

see main contact see main contact

updated: 17.07.2023