Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Územie fantázie
Territory of Imagination

» ©2023
SK | far. > col. | 70 min. | kreatívna dokument > creative documentary

Územie fantázie

The film explores the representation of war in a territory of long-lasting peace. On the background of mass events, which primarily serve as a necessary reminder of a history, but look more like bizarre celebrations of war, we play with the viewer the imaginary Telephone Game, where the concept of war changes with variations across generations. War, as a permanent exhibition in the museum of our society.
>>
Film sleduje podobu vojny v čase dlhotrvajúceho mieru. Na pozadí hromadných akcií, ktoré primárne slúžia ako nevyhnutná pripomienka historických udalostí, ale vyznievajú skôr ako bizarné oslavy vojny, sa s divákom hrá pomyselná hra na tichú poštu, kde sa pojem vojny mení variáciami naprieč generáciami. Vojna ako stála expozícia v múzeu našej spoločnosti.


Director > Réžia   Paula Maľárová
Story > Námet Paula Maľárová
Screenplay > Scenár Paula Maľárová
DOP > Kamera Andrej Dlabáč
Editors >  Strih Marek Bihúň
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Igor Jedinák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Paula Maľárová (1993)
2023: Territory of Imagination
Production > Produkcia CinePunkt (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Tereza Tokárová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 58 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2018 – 2021
World Premiere >
Svetová premiéra
Beldocs IDFF 2023, Srbsko / MFDF Beldocs 2023, Srbsko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 07/2023, Film Expanded
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Oh, my war! / Ach, vojna moja!

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
CinePunkt
Trieda SNP 61, SK-040 11 Košice
+421 903 621 977
cinepunkt@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 10.07.2023