Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Matka noci
Mother of the Night

fiction » development
SK | far. > col. | 100 min. | horor > horror

Matka noci

On the day of her ninth birthday, Lucia disappears without a trace. Her unexpected return to her mother and the village community a year later is believed to be a God’s miracle. However, a series of unexplained incidents raises questions about the nature of Lucia’s disappearence and her strange behavior. Slowly, Lucia’s mother, Hana, becomes the centerpiece of the intense conflict between the concerned community and her only daughter.
>>
Lucia zmizne bez stopy v deň svojich deviatych narodenín. Keď sa po roku vráti, jej matka a dedinská komunita v tom vidia Boží zázrak. Séria nevysvetliteľných incidentov však vyvolá otázky o povahe Luciinho zmiznutia. Jej matka Hana sa stáva stredobodom vyostreného konfliktu medzi komunitou a svojou jedinou dcérou. Príbeh, zasadený do lyrického prostredia izolovanej dediny na slovensko-maďarskom pohraničí, tematizuje fenomény čarodejníctva a bosoráctva, zakorenené v slovenskom folklórnom dedičstve.


Director > Réžia   Peter Czikrai
Story > Námet Peter Balko
Screenplay > Scenár Peter Balko
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Peter Czikrai (1981)
debut
Production > Produkcia KFS Production (SK)
Co-production > Koprodukcia
Producer > Producent Jana Kluková (SK), Michal Kollár (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Works in Progress - Febiofest IFCF 2020
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
11/2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
KFS production
Most pri Bratislave 134, SK-900 46 Most pri Bratislave
+421 948 629 990
michal@kfsproduction.com, jana@kfsproduction.com
www.kfsproduction.com

see main contact see main contact

updated: 03.12.2021