Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Ľudia krvi
Blood Kin
(Lidi krve)

» ©2021
CZ - SK | far. > col. | 85 min. | dráma > drama

Ľudia krvi

Otto Hille, a man from a Czech-German family, prepares an expedition for old and seriously ill Leopold Švarc, understood to be a cleansing experience to make amends for deeds long past. Švarc is accompanied by the loyal, autistic servant Mišel, his cook Jan and doctor Ignác. Otto takes on board insolvent painter Henry. The group sets out on a challenging trip to a large cave where they spend the night. Otto has a vision in which he can see an old event. Leo is aiming his gun at Otfried, his grandfather. Otto enters an old church, looking for atonement, and meets an apparition of his grandfather Otfried who takes him to the past, to 1945. Otto witnesses events that explain what he is carrying with him and Leopold Švarc is hiding.
>>
Filmová dráma o našej prítomnosti. Otto Hille, hlavný hrdina príbehu, je najatý, aby zaviedol starého Švarca do krajiny svojich predkov. Starec by rád prešiel bolestným očistcom k zmiereniu s tým, čo celý život skrýval. Otto sa vďaka tejto ceste vracia do rozpadnutej nemeckej dediny Vitín. Miesta, ktoré je stredobodom celého príbehu. Tu sa tiež stretáva s prízrakom svojho starého otca Otfrieda. Prepadá sa do roku 1945 a stáva sa svedkom udalostí, ktoré sú príčinou jeho nočných mor a desov. Minulosť je kľúčom k prítomnosti.


Director > Réžia   Miroslav Bambušek
Story > Námet Miroslav Bambušek
Screenplay > Scenár Miroslav Bambušek
DOP > Kamera Jakub Halousek
Editors >  Strih Jan Daňhel
Music > Hudba Tomáš Vtípil
Set Design > Architekt Daniel Tůma
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Václav Flegl
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Miloslav Kӧnig, Karel Dobrý, Miloslav Mejzlík, Juraj Bača, Tereza Hofová
Filmography > Filmografia Miroslav Bambušek (1975)
2021: Lidi krve
2012: KKK (spolurež. / co-dir.)
2009: Jan Hus - mše za tři mrtvé muže
Production > Produkcia FREESAN (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), atelier.doc (SK)
Producer > Producent Saša Dlouhý (CZ), Robert Kirchhoff (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematiografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
CZ: 11/2021, Aerofilms
SK: 01/2022, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
freeSaM
Janáčkovo nábřeží 61, CZ-150 00 Praha 5
+420 603 457 890
s@freesam.org
www.freesam.org

atelier.doc
Galandova 5, SK-811 04 Bratislava
+421 904 610 694
office@atelierdoc.sk
www.atelierdoc.sk


see main contact see main contact

updated: 05.05.2022