Chýbanie
Jan Mancuska: Against Time
(Chybění)

documentary » production
CZ - SK | far. > col. | 75 min. | biografický dokument > biopic

Chýbanie

The film is a window to the life and work of the artist Jan Mancuska, who died in 2011 aged 39, after he made a significant mark in the context of global contemporary art. The story of Mancuska’s exposes many angles which show aspects of his life ranging from artistic brilliance to the philosophical dimension of his work, as well as human warmth, humour and nobility. The experimental nature of the film originates from the inspiration by the vast creative world of its protagonist.
>>
Chýbanie je netradične poňatým biografickým portrétom zosnulého konceptuálneho umelca Jána Mančušku. Režisér Štěpán Pech hľadá v portréte svojho niekdajšieho učiteľa a priateľa odpoveď na otázku možnosti a rozsahu kontroly jednotlivca nad charakterom svojho vlastného života. Dokumentárny film ukazuje umelca plného protikladov a napätia, ale aj mimoriadne silnej a jednotiacej túžby po tvorbe. Experimentálna podstata filmu vychádza z inšpirácie rozsiahlym tvorivým svetom jeho protagonistu.


Director > Réžia   Štěpán Pech
Story > Námet Štěpán Pech
Screenplay > Scenár Štěpán Pech
DOP > Kamera Šimon Dvořáček
Editors >  Strih Jan Daňhel
Music > Hudba Jonatán Pastirčák
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Michal Horváth
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Štěpán Pech (1985)
debut
Production > Produkcia Mannschaft (CZ)
Co-production > Koprodukcia filmsomnia (SK)
Producer > Producent Marek Dusil (CZ), Anna Rumanová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 115 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Prague Film Fund
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
08/2020 – 10/2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
CZ: 2022/2023, KineDok
SK: 2022/2023, Film Expanded
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Mannschaft
Rybná 717/24, CZ-110 00 Praha

info@mannschaft.cz
www.mannschaft.cz

filmsomnia
Hany Meličkovej 20, SK-841 05 Bratislava
+421 918 246 747
annarumanova@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 05.05.2021