Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Eternal Jožo, or How I Met a Star

» ©2020
CZ - SK | far. > col. | 81 min. | časozberný dokument > time-lapse doumentary

Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu

Situational portrait of the universe of the leader of the historically most popular “Czechoslovak” band who is a Christian Buddhist believing in communism. Their film meeting takes place in unexpected locations and open situations which make constellations of Ráž’s life visible: cocoa and whisky, music and family, dictatorship and meditation o moment and eternity, moment and eternity, fame and screwdriver, God and nothingness, or perhaps good and evil in the guise of Smurf and Gargamel.
>>
Situačný portrét vesmíru lídra historicky najpopulárnejšej „československej“ kapely, ktorý je kresťanským budhistom veriacim v komunizmus. Ide o filmové stretnutie na nečakaných miestach a v otvorených situáciách, ktoré zviditeľňujú súhvezdie Rážovho života: kakao a whisky, hudba a rodina, diktátorstvo a meditácia, okamžik a večnosť, Boh a ničota alebo napríklad dobro a zlo v podobe Šmolka a Gargamela.


Director > Réžia   Jan Gogola Jr.
Story > Námet Jan Gogola Jr.
Screenplay > Scenár Jan Gogola Jr.
DOP > Kamera Petr Vejslík
Editors >  Strih Ladislav Cmíral
Music > Hudba Elán
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jiří Kubík
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jožo Ráž
Filmography > Filmografia Jan Gogola Jr./ml. (1971)
2020: Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal Hvězdu
Production > Produkcia CIREAL production (CZ)
Co-production > Koprodukcia Punkchart films (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Ladislav Cmíral (CZ), Ivan Ostrochovský (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  65 623 eur
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2020, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2020, ČR
Expected Release >
Plánovaná premiéra
CZ: 05/2021; SK: 05/2021
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

CIREAL production

+420 603 467 953
lada@cireal.eu

Punkchart films
Špitálska 20, SK-811 08, Bratislava
+421 915 606 088
ivan@punkchart.sk
www.punkchart.sk

 


see main contact see main contact

updated: 27.01.2023