Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Pandorina skrinka
Pandora's Box

fiction » development
SK - CZ - IT | far. > col. | 90 min. | psychologická dráma > psychological drama

Pandorina skrinka

The Pandora's Box, Bianca’s and Vincent’s story is a modern love story. Love which is conditioned by internal spells. Will they make it? Will they get rid of theirs cursed souls? For Bianca, with her personality disorder, is life like a never-ending roller-coaster without a clear destination. Vincent, living in his closed world because of his childhood trauma. Love between these two people can bring them both their own identity and it will help them handle their traumas.
>>
Pandorina skrinka, príbeh Bianky a Vincenta je moderný príbeh lásky. Lásky, ktorá je podmienená vnútornými zakliatiami a pokusmi o odlínanie. Podarí sa im to? Zbavia sa zakliatych duší? Pre Bianku, s hraničnou poruchou osobnosti je život ako nekonečná horská dráha bez jasného cieľa. Vincent, žije vo svojom uzavretom svete, pretože v detstve prežil traumu. Láska týchto dvoch ľudí dokáže oboch priviesť k vlastnej identite a spracovať svoje traumy a zranenia.


Director > Réžia   Peter Gašparík
Story > Námet Beáta Bencsíková
Screenplay > Scenár Alžbeta Bohinská
DOP > Kamera Peter Bencsík
Editors >  Strih Anton Fabian
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Peter Polák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Peter Gašparík (1977)

upcoming: Stopy - Boje v Banskej Štiavnici
upcoming: Pandorina skrinka

Production > Produkcia Out of Frame (SK)
Co-production > Koprodukcia Fresh Lobster (CZ), PEGART (SK), Prima international company (IT)
Producer > Producent Beáta Bencsíková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 991 500€
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
jar/leto 2021
Spring/Summer 2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2021
Expected Release >
Plánovaná premiéra
jar/Spring 2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Borderline

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Out of Frame
Hlboká 50, SK-900 25 Chorvátsky Grob
+421 905 190 455
bea@bencsik.sk
www.bencsik.sk

see main contact see main contact

updated: 12.11.2020