Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Biela na bielej
White on White

» ©2020
SK - CZ | far. > col. | 74 min. | autorský dokument > creative documentary

Biela na bielej

In 2017, I took part in the Polish Antarctic Expedition at the Henryk Arctowski Station. I shot a film with AI as the main character. During my stay I held several discussions with an artificial neural network and made a spontaneous video diary capturing the daily struggles with my own body and mind in these extreme conditions. This film is an attempt to express the experience of a temporary observer who finds himself in pure nature – at the same time monumental, beautiful and indifferent.
>>
„V roku 2017 som bola súčasťou poľskej antarktickej expedície na stanici Henryk Arctowski. Natáčala som film, v ktorom bola hlavnou postavou umelá inteligencia. Počas natáčania vznikol spontánny audiovizuálny denník, v ktorom vediem rozhovor s umelou neurónovou sieťou a zároveň sama so sebou, zachytávam boj s vlastným telom a mysľou v extrémnych podmienkach. Je to pokus o vyjadrenie zážitku dočasného pozorovateľa, ktorý sa ocitne v čistej prírode – monumentálnej, krásnej a indiferentnej zároveň.“ (Viera Čákanyová)


Director > Réžia   Viera Čákanyová
Story > Námet Viera Čákanyová
Screenplay > Scenár Viera Čákanyová
DOP > Kamera Viera Čákanyová, Dominik Jursa, Tomáš Klein
Editors >  Strih Viera Čákanyová, Marek Šulík
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Viera Čákanyová, Tobiáš Potočný
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Viera Čákanyová (1980)

2023: Poznámky z Eremocénu
2020: Biela na bielej
2019: FREM
2014: Slovensko 2.0
2014: Gottland

Production > Produkcia Guča (SK)
Co-production > Koprodukcia Marina Films (CZ)
Producer > Producent Viera Čákanyová (SK), Nina Numankadić (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 41 000€
Support > Podpora Audiovizuálny fond
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2020, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2020, ČR
Release >
Distribučná premiéra
SK: 07/2021, Film Expanded; CZ: 06/2021, Doc-Air
o o
Web -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Guča
Šancová 15, SK-811 05 Bratislava
matej.sotnik@filmexpanded.com
www.gucafilms.com

Nina Numankadić / Marina Films
nina@dafilms.com
see main contact

updated: 02.06.2021