Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Pokiaľ ja žijem
Fakir

documentary » post-production
SK – CZ – PL | far. > col. | 90 min. | dokumentárny portrét > documentary portrait

Pokiaľ ja žijem

This social documentary depicts the efforts of 22-year-old Roma Dalibor to find his own place in society. Despite systemic racism and his past mistakes, he starts work in a circus and keeps on fighting to make his dreams come true.
>>
Dokumentárny portrét približuje snahy rómskeho mladíka presadiť sa v živote napriek spoločenským predsudkom a chybám z minulosti. Ani komplikovaná rodinná situácia a chýbajúce materiálne zázemie nezabráni 22-ročnému Daliborovi prevziať zodpovednosť za vlastný život, vymaniť sa z hrozby chudoby a kriminality a splniť si sny.


Director > Réžia   Roman Ďuriš
Story > Námet Roman Ďuriš, Michaela Hošková
Screenplay > Scenár Roman Ďuriš, Michaela Hošková
DOP > Kamera Michaela Hošková
Editors >  Strih Jakub Fišer
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Dalibor Lezo
Filmography > Filmografia Roman Ďuriš (1989)
debut
Production > Produkcia Bright Sight Pictures (SK)
Co-production > Koprodukcia Lonely Production (CZ), Lumisenta Film Foundation (PL)
Producer > Producent Simona Bago Móciková (SK), Radka Babincová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Visegrad Fund, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Dox in Vitro, Slovakia, 2020
goEast East-West Talent Lab, Germany, 2021
Ex Oriente Film 2021
dok.incubator SK 2023
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
01/2025
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov As Long As I Live

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Bright Sight Pictures
Žilinská 10, SK-811 05 Bratislava
+421 910 325 680
hello@brightsight.sk
www.brightsight.sk

see main contact see main contact

updated: 11.09.2023