Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Velvet Generation
Velvet Generation

documentary » development
SK – CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Velvet Generation

A portrait of contemporary youth on the search for identity, values and a place in modern society, against the backdrop of an emerging Czech and Slovak ballroom scene.
>>
Portrét súčasných mladých ľudí a obraz hľadania ich identity, hodnotového zakotvenia a miesta v spoločnosti na pozadí vznikajúcej ballroomovej subkultúry v Česku a na Slovensku.


Director > Réžia   Ivana Hucíková
Story > Námet Ivana Hucíková, Igor Smitka
Screenplay > Scenár Ivana Hucíková, Igor Smitka
DOP > Kamera Igor Smitka
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Ivana Hucíková (1989)
debut
Production > Produkcia nutprodukcia (SK)
Co-production > Koprodukcia nutprodukce (CZ), Super film (SK)
Producer > Producent Jakub Viktorín (SK), Monika Lošťáková (SK), Lukáš Kokeš (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet Audiovizuálny fond
Support > Podpora Creative Europe
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra East Doc Forum 2022
CEDOC Market 2021
International Co-production Forum Fipadoc 2021
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2025
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov Vogue

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
nutprodukcia
Lazaretská 13, SK-811 08 Bratislava
+421 907 120 906
monika@nutprodukcia.sk
www.nutprodukcia.sk

see main contact see main contact

updated: 20.04.2023