Hadí plyn
Snake Gas

fiction » production
CZ – SK | far. > col. | 100 min. | dobrodružná dráma > adventure drama

Hadí plyn

synopsis EN
>>
Román J. Conrada Srdce temnoty rozpráva mimo iných vecí, aj o tom čo spôsobil príchod bieleho človeka do Afriky, čo spôsobilo, keď sa prvý svet rozhodol bez milosti drancovať "tretí svet". Dobrodružstvo inšpirované novelou J.Conrada Srdce temnoty, o hľadaní seba samého uprostred "európskej divočiny".


Director > Réžia   David Jařab
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár David Jařab
DOP > Kamera Oleg Mutu
Editors >  Strih Jan Daňhel
Music > Hudba Jakub Kudláč
Set Design > Architekt Viera Dandová
Costumes > Kostýmy Sylva Zimula Hanáová
Sound > Zvuk Richard Műller
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Karel Roden, Richard Stanke, Stanislav Majer, Martin Pechlát, Braňo Mosný
Filmography > Filmografia David Jařab (1971)

upcoming: Hadí plyn
2010: Hlava-ruce-srdce
2004: Vaterland

Production > Produkcia CINEART TV Prague (CZ)
Co-production > Koprodukcia ARINA (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Viktor Schwarcz (CZ), Silvia Panáková (SK), Erik Panák (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 106 777€
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
jar / Spring 2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2022
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
CINEART TV Prague
Jankovcova 1587/8d, Holešovice, CZ-170 00 Praha 7
+420 777 220 364
261711044@iol.cz

ARINA
Dulovo nám. 4, SK-821 08 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk
www.arinafilm.sk

see main contact see main contact

updated: 29.10.2020