Slovo
Word

fiction » production
CZ - SK - PL | far. > col. | 90 min. | historická komorná dráma > historic drama

Slovo

The film shows a few intense insights into the married life of Václav and Věra Vojíř, their family and their closest friends between the spring of 1968 and the summer of 1969. The film captures key topics such as the threat to freedom and the theme of anti-communism through their common personal situations on the background of historical events. Equally, the film focuses on the issues of a clear conscience, responsibility and love.
>>
Film poskytuje niekoľko intenzívnych pohľadov do života manželov Václava a Věry Vojířovcov, ich rodiny a najbližšieho okolia od jari roku 1968 do leta roku 1969. Na pozadí historických udalostí zachytáva cez ich spoločné osobné situácie zásadné témy, ako ohrozenie slobody človeka, a motív antikomunizmu. Rovnakou mierou sa film venuje otázke čistého svedomia, zodpovednosti a lásky.


Director > Réžia   Beata Parkanová
Story > Námet Beata Parkanová
Screenplay > Scenár Beata Parkanová
DOP > Kamera Tomáš Juríček
Editors >  Strih Alois Fišárek
Music > Hudba Jan P. Muchow
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy Michaela Horáčková Hořejší
Sound > Zvuk Lukáš Moudrý
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Martin Finger, Gabriela Mikulková, Jenovéfa Boková, Marek Geišberg, Antonie Formanová
Filmography > Filmografia Beata Parkanová (1985)

upcoming: Slovo
2018: Chvilky

Production > Produkcia LOVE.FRAME (CZ)
Co-production > Koprodukcia AZYL Production (SK), KIJORA Film (PL), Česká televize (CZ), Bontonfilm Studios (CZ)
Producer > Producent Vojtěch Frič (CZ), Ondřej Kulhánek (CZ), Maroš Hečko (SK), Peter Veverka (SK), Helena Uldrichová (CZ), Anna Gawlita (PL)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 071 609€
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2018 – 2020
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2021
Expected Release >
Plánovaná premiéra
4Q/2021
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
LOVE.FRAME
Rybná 24, CZ-110 00 Praha 1
+420 230 234 313
info@frame100r.com
www.frame100r.com

AZYL Production
Panenská 13, SK-811 03 Bratislava
+421 911 101 416
viliam@azyl.sk
www.azyl.sk

see main contact see main contact

updated: 12.01.2021