Známi neznámi
Perfect Strangers

» ©2021
SK – CZ | far. > col. | 99 min. | dráma, komédia > drama, comedy

Známi neznámi

A sweet and bitter comedy about Czech and Slovak friends who meet in Prague to celebrate the arrival of the New Year. They have known each other for a long time and this meeting would be a traditional New Year's Eve celebration, if a seemingly innocent idea hadn’t occurred: to place mobile phones on the table and share every message and incoming call aloud. How much do we not need to know about ourselves in order to remain friends, lovers, spouses? Just one evening is enough and the good acquaintances become unfamiliar.
>>
Sladkohorká komédia o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v pražskom byte, aby oslávili príchod nového roku. Poznajú sa už dlho a aj toto stretnutie by sa nieslo v duchu klasickej silvestrovskej oslavy, keby... Keby sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad: dať mobilné telefóny na stôl a spoločne nahlas prijímať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe nesmieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi? Stačí jeden večer a z dobrých známych sa stanú neznámi.


Director > Réžia   Zuzana Marianková
Story > Námet Paolo Genovese
Screenplay > Scenár Filippo Bologna, Paolo Costella, Paolo Genovese, Paola Mammini, Rolando Ravello
adap.: Petr Jarchovský, Zuzana Marianková
DOP > Kamera Peter Bencsík
Editors >  Strih Matej Beneš
Music > Hudba Slavo Solovic
Set Design > Architekt Viera Dandová
Costumes > Kostýmy Alexandra Grusková
Sound > Zvuk Samuel Škubla
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Petra Polnišová, Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann, Tomáš Maštalír, Sväťo Malachovský, Tomáš Měcháček
Filmography > Filmografia Zuzana Marianková (1991)
debut
Production > Produkcia Wandal Production (SK)
Co-production > Koprodukcia Angry Tiger (SK), En Libre (SK), Alluvium Production (CZ)
Producer > Producent Wanda Adamík Hrycová (SK), Petra Polnišová (SK), Juraj Brocko (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 800 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
08/2020
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2021
Release >
Distribučná premiéra
SK: 08/2021, Itafilm
CZ: 12/2021, CinemArt
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Wandal Production
Mikulášska 1/A, SK-811 01 Bratislava
+421 905 101 803
wanda@wandal.sk
www.wandal.sk

Wandal Production / Petra Blaščák
+421 904 804 863
petra.blascak@gmail.com
Wandal Production / Petra Blaščák
+421 904 804 863
petra.blascak@gmail.com

updated: 12.10.2021