Miki
Miki

fiction » development
SK | far. > col. | 110 min. | triler > thriller

Miki

Mikuláš Černák was 26 years old when he participated in the first murder. Five years later, he was named the boss of all the bosses. During his quick career, he managed hundreds of deals and scams, bribed dozens of police and politicians, raised three tigers, lost a single brother - and filled a small cemetery with corpses. It took him almost 20 years in the jail to start talking. Miki is his personal confession about a time when a group of friends from a small village could afford everything.
>>
Mikuláš Černák mal 26 rokov, keď sa zúčastnil prvej vraždy. O 5 rokov neskôr ho titulovali bossom všetkých bossov. Za svoju rýchlu kariéru stihol stovky kšeftov a podvodov, podplatiť desiatky policajtov a politikov, vychovať tri tigre, prísť o jediného brata - a naplniť malý cintorín mŕtvolami. Trvalo mu skoro 20 rokov v base, kým začal hovoriť. Film Miki je jeho osobná spoveď o dobe, keď si partia kamarátov z malej dediny mohla dovoliť všetko.


Director > Réžia   Jakub Kroner
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Miro Šifra
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Jakub Kroner (1987)

upcoming: Miki
upcoming: Lóve 2
2021: Šťastný nový rok 2: Dobro došli
2019: Šťastný nový rok
2015: LokalFilmis
2011: Lóve
2009: BRATISLAVAfilm

Production > Produkcia PubRes (SK)
Co-production > Koprodukcia REGIA CIVITAS PRODUCTIONS (SK)
Producer > Producent Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK), Radovan Gerek (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 870 463 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
10/2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
10/2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

see main contact see main contact

updated: 24.07.2020