Pozor, padá SNG!
Caution, Risk of Falling Exhibits!

documentary » production
SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Pozor, padá SNG!

Alexandra is CEO of the Slovak National Gallery. After decades of deterioration, the neglected main building of the gallery, whose visionary architectural concept was ruined by its execution and therefore never fully accepted by the public, is undergoing whole-scale renovation. For 8 years, Alexandra struggles with the authorities, contractors, naysayers, and a lack of resources. Can one person change the fate of an important cultural institution? What price will Alexandra pay for her effort?
>>
Alexandra je generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie. Desaťročia zanedbávaná a rozpadávajúca sa hlavná budova galérie, ktorej vizionársky architektonický koncept zbabraný dobovou realizáciou verejnosť nikdy neprijala, prechádza zásadnou rekonštrukciou. Časozberný dokumentárny film už 8 rokov sleduje Alexandrin boj s úradmi, dodávateľmi, neprajníkmi či s nedostatkom zdrojov. Dokáže jeden človek zvrátiť osud významnej kultúrnej inštitúcie? Akú cenu za svoj boj Alexandra zaplatí ?


Director > Réžia   Jana Durajová, Lena Kušnieriková
Story > Námet Jana Durajová, Lena Kušnieriková
Screenplay > Scenár Jana Durajová, Lena Kušnieriková
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih Alexandra Jonášová
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Jana Durajová (1987)
debut
Lena Kušnieriková (1991)
debut
Production > Produkcia PubRes (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 221 040 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
06/2020 – 12/2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
05/2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
05/2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

see main contact see main contact

updated: 24.07.2020