Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Salto je kráľ
Salto Is the King

» ©2020
SK| far. > col. | 64 min. | dokumentárny > documentary

Salto je kráľ

The highest waterfall in the world and its abseiling. What should one imagine? Surreal scenery, a tourist adrenaline attraction or a world wonder that an ordinary mortal cannot attain? And yet there is a unique group of friends, enthusiasts and fools who master the unattainable category almost perfectly. Their common challenge is to discover, attain and merge with the colossal, majestic element. The journey to the waterfalls often challenges even ground-breaking expeditions into the unknown where not even the most detailed preparation guarantees the anticipated outcome. The power of friendship, maximum trust and the sense of fellowship are the only certainties. Will that, however, be enough to conquer the highest waterfall in the world which is reliably resisting the ultimate abseiling challenge?
>>
Najvyššie vodopády sveta a ich zlaňovanie. Čo si pod tým predstaviť? Neskutočnú scenériu, turistickú adrenalínovú atrakciu alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nedosiahne? A predsa existuje jedinečná partia kamarátov, nadšencov a bláznov, ktorá ovláda túto nepostihnuteľnú kategóriu takmer dokonale. Ich spoločnou výzvou je objaviť a dosiahnuť ohromný majestátny živel a splynúť s ním. Cesta k vodopádom predstavuje neraz priam priekopnícke výpravy do neznáma, kde ani tá najdôslednejšia príprava negarantuje tušený cieľ. Jedinou istotou je sila priateľstva, maximálna dôvera a cit spolupatričnosti. Bude to však stačiť na pokorenie najvyššieho vodopádu sveta, ktorý neodolateľnej výzve zlaniť ho spoľahlivo odoláva?


 
Director > Réžia   Pavol Barabáš
Story > Námet Pavol Barabáš
Screenplay > Scenár Pavol Barabáš
DOP > Kamera Pavol Barabáš, Martin Barabáš, Jaro Holeček, Becko Ondrejovič
Editors >  Strih Pavol Barabáš, Robo Karovič
Music > Hudba Martin Barabáš
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Martin Merc, Alfonz Kobielsky, Andrej Kubík
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Pavol Barabáš (1959)

(výber/selection)

2023: Veľký kaňon
2022: Horský vodca
2020: Salto je kráľ
2019: Svetozár Stračina
2018: Tieň jaguára
2017: Vábenie výšok
2016: Sloboda pod nákladom
2015: Suri
2010: Mongolsko - V tieni Džingischána
2007: Tepuy: Cesta do hlbín zeme
2004: Amazonia Vertical

Production > Produkcia K2 studio (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Alena Koščová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  41 199  €
Support > Podpora  Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 08/2020, ASFK
o o
Web https://www.pavolbarabas.sk/filmy/salto-je-kral
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
K2 studio
Oráčska 18, SK-831 06 Bratislava
+421 905 514 682
k2@k2studio.sk
www.pavolbarabas.sk

K2 studio / Alena Koščová
+421 905 514 682
alena@k2studio.sk
www.pavolbarabas.sk
see main contact

updated: 30.08.2022