Architektúra 58-89
The Architecture 58-89

documentary » production
SK - CZ | far. > col. | 100 min. | historický dokument > historical documentary

Architektúra 58-89

The Architecture 58-89 is about the architecture of the communist era. Despite the rough force of the regime and its ideology there were many buildings made in Czechoslovakia, that confirm great creative potential and strong personalities. Film tries to present the most meaningful architects with their privacy, motivations and difficulties that they had to deal with on daily basis. Architecture is the soul of a country, it lasts for hundreds of years and clearly reflects age and its specifics.
>>
Hlavnou témou filmu Architektúra 58 - 89 je architektúra komunistického obdobia. Napriek hrubej sile režimu a jeho ideológii sa v Československu podarilo postaviť množstvo stavieb, ktoré potvrdzujú veľký kreatívny potenciál a silné osobnosti. Snaha filmu je odprezentovať najvýznamnejších architektov doby s ich súkromím, motiváciami a ťažkosťami, s ktorými sa museli vyrovnávať. Architektúra je dušou krajiny, ostáva na stovky rokov a jasne odráža dobu a jej špecifiká.


Director > Réžia   Vladimír Brož, Jan Zajíček
Story > Námet Vladimír Brož
Screenplay > Scenár Vladimír Brož, Henrieta Moravčíková
DOP > Kamera Jiří Málek, Noro Hudec
Editors >  Strih Zdeněk Marek
Music > Hudba Ondřej Skala, Vladimír Godár
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jan Paul
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia

Vladimír Brož (1978)
debut

Jan Zajíček (1977)
upcoming: Architektúra 58-89
2016: Girl Power

Production > Produkcia AZYL Production (SK), Axman Production (CZ)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Karla Stojáková (CZ), Maroš Hečko (SK), Peter Veverka (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

AZYL Production
Panenská 13, SK-811 03 Bratislava
+421 911 101 416
viliam@azyl.sk
www.azyl.sk


Axman Production
Senovážné náměstí 10a, CZ-110 00 Praha
+420 603 553 915
info@axmanproduction.com
www.axmanproduction.com


see main contact see main contact

updated: 09.11.2020