Robinson atómového veku
Robinson of the Atomic Age
(Robinson atomového věku)

documentary » development
CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dobrodružná sci-fi dokudráma > adventurous sci-fi docudrama

Robinson atómového veku

Frantisek Běhounek, at home a forgotten man, but out in the world a renowned scientist and traveller. He studied at the Sorbonne in Paris under Marie Curie. Almost a hundred years ago, he experienced one of the greatest polar tragedies of all time. In 1928, he became a participant in the legendary expedition of the airship Italia commanded by Umberto Nobile. After reaching the North Pole, the airship crashed and the story of the modern Robinson began.
>>
František Běhounek, doma zabudnutý muž, vo svete uznávaný vedec a cestovateľ. Študoval na parížskej Sorbonne u Marie Curie. Pred takmer sto rokmi prežil jednu z najväčších polárnych tragédií. V roku 1928 bol účastníkom legendárnej expedície vzducholode Italia pod vedením Umberta Nobileho. Vzducholoď po dosiahnutí severného pólu stroskotala a vtedy sa začal písať príbeh moderného Robinsona.


Director > Réžia   Michael Kaboš, Noro Držiak
Story > Námet Michael Kaboš
Screenplay > Scenár Michael Kaboš, Michal Baláž
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih Lucie Hecht
Music > Hudba Vladimír Martinka
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia Noro Držiak
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia

Noro Držiak (1974)

upcoming: Robinson atomového věku
upcoming: Michaela
2019: Cesta do nemožna

Michael Kaboš (1982)

upcoming: Robinson atomového věku

Production > Produkcia KABOS Film & Media (CZ)
Co-production > Koprodukcia MEDIA FILM (SK), TOBOGANG (SK)
Producer > Producent Michael Kaboš (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
KABOS Film & Media
U Zeleného ptáka 1145/12, CZ-148 00 Praha 4
+420 775 243 743
kabos.michael@gmail.com
www.kabos.cz


MEDIA FILM
Staré Grunty 3633/214B, SK-841 04 Bratislava
+421 903 545 455, +420 602 378 231
studiomediafilm@gmail.com
www.mediafilm.sk
see main contact see main contact

updated: 04.11.2021