Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Potopa
Flood

fiction » production
SK – PL – CZ – BE | far. > col. | 90 min. | dráma > drama

Potopa

Fate of the villages in Mara’s home valley is sealed by the project of the new water reservoir and the villagers are forced to gradually leave their homes. She longs to leave the countryside and study in town, however, her father, a Ruthenian farmer, keeps her tied to the family land, which he refuses to let go of despite the end approaching. Mara finds herself in the core of the village community fighting against the failing infrastructure, hidden terrors of the authorities and incoming flood.
>>
Osudy dedín v jej rodnej doline spečatí projekt novej vodnej nádrže, ich obyvatelia sú postupne nútení opustiť svoje domovy. Mara túži opustiť vidiek a ísť študovať do mesta, no jej prísny otec, rusínsky sedliak, ju drží pripútanú k rodinnej pôde a statku, ktorých sa napriek blížiacemu sa koncu sveta odmieta vzdať. Mara sa ocitá v samom jadre dedinskej komunity bojujúcej so zlyhávajúcou infraštruktúrou, skrytým terorom úradov a blížiacou sa potopou.


Director > Réžia   Martin Gonda
Story > Námet Martin Gonda
Screenplay > Scenár Martin Gonda, Dominika Udvorková, Martin Šuster
DOP > Kamera Oliver Záhlava
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt Juraj Kuchárek
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Martin Gonda (1990)
debut
Production > Produkcia Silverart (SK)
Co-production > Koprodukcia Harine Films (PL), Cineart TV Prague (CZ), Y-House (BE)
Producer > Producent Katarína Krnáčová (SK), Tomáš Gič (SK), Izabela Igel (PL), Viktor Schwarcz (CZ), Henry Gillet (BE)  
 o  
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Rozhlas a televízia Slovenska, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Creative Europe MEDIA, Košický samosprávny kraj, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Connecting Cottbus cocoPITCH 2020, Sources 2 Script Development Workshop 2020
Pop Up Film Residency 2020
Febiopitch Award 2021
Les Arcs Coproduction Village 2022
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
09/2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Silverart
Tichá 4, SK-811 02 Bratislava
+421 905 384 615
katarina.krnacova@gmail.com
www.silverartfilm.sk

 


see main contact see main contact

updated: 27.09.2023