ANDY WARHOL: Od A po W
ANDY WARHOL: From A To W

documentary » production
SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

ANDY WARHOL: Od A po W

Andy Warhol remains unmapped by filmmakers with regard to his origins and personal life. The story of the icon connected with the history of Czechoslovak emigration, a hard life and whose dreams subsequently come true in a country which provided him with the opportunity to achieve personal self-fulfilment and success despite being different. This personality, a Slav by feeling and looks, managed to change the view of the art created up to then, whose uniqueness was based on Eastern art and a talent influenced by his origin.
>>
Andy Warhol ostáva filmársky nezmapovaný z pohľadu pôvodu a osobného života. Príbeh ikony prepojený s dejinami československej emigrácie, príbeh ťažkého života a neskôr splnených snov v krajine, ktorá mu napriek jeho inakosti poskytla možnosti sebarealizácie a úspechu. Táto osobnosť, Slovan citom aj vzhľadom, dokázala zmeniť dovtedajší pohľad na vytvárané umenie; jej jedinečnosť tkvela v kombinácii východného umenia a nadania ovplyvneného pôvodom.


Director > Réžia   Ľubomír Ján Slivka
Story > Námet Peter Poch
Screenplay > Scenár Ľubomír Ján Slivka
DOP > Kamera Juraj Galvánek
Editors >  Strih Petra Slivková, Oliver Greško
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú James Warhola, Donald Warhola, Martin Cubjak, Michal Bycko, Ladislav „Agnes“ Snopko, Ján Zavacký, Barbora Štěpánová, Rudolf Prekop, Michal Cihlář, Josef Janíček, Dana Mrázková, Magdalena Juříková a ďalší...
Filmography > Filmografia Ľubomír Ján Slivka (1957)

upcoming: ANDY WARHOL: Od A po W

Production > Produkcia ATTACK FILM (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (SK)
Producer > Producent Ľubomír Ján Slivka (SK), Peter Poch (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 240 313€
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR)
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Dox in Vitro, Slovakia, 2020
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
09/2020 - 11/2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 06/2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ATTACK FILM
Prúdová 3035/12, SK-821 05 Bratislava - Ružinov
+421 911 721 998
peter.poch@attackfilm.sk
www.attackfilm.sk

see main contact see main contact

updated: 27.02.2023