Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Musíme prežiť
We Have to Survive

documentary » production
SK - FR - AT | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Musíme prežiť

Mankind is unlikely to stop climate change, but it can adapt to the new, harder conditions. The human stories driven documentary We Have to Survive takes us on a journey to the four corners of the planet to meet men and women who are already forced to change their lifestyle and customs in order to survive and continue to live where they were born and raised. The process of adaptation to climate change impacts that protagonists go through is the basis of the film’s narrative.
>>
Ľudstvo pravdepodobne nezastaví zmenu klímy, ale bude sa musieť prispôsobiť novým, ťažším podmienkam. Štyri svetové strany – štyri príbehy z oblastí zasiahnutých globálnym otepľovaním, kde už prebiehajú procesy drastických zmien životných podmienok, ktoré priamo ovplyvňujú životy ľudí. Otázkou pre nich ostáva, ako sa zabývať vo svete, ktorý balansuje nad priepasťou klimatickej katastrofy, a pokračovať v živote. Základom príbehu filmu je proces adaptácie, ktorým všetci protagonisti nevyhnutne prechádzajú.


Director > Réžia   Tomáš Krupa
Story > Námet Tomáš Krupa
Screenplay > Scenár Tomáš Krupa
DOP > Kamera Ondřej Szollos, Martin Čech
Editors >  Strih Peter Kudlička
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Miloš Hanzély
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Tomáš Krupa (1983)

upcoming: Musíme prežiť
2018: Dobrá smrť
2012: ABSOLVENTI/ Sloboda nie je zadarmo

Production > Produkcia HAILSTONE (SK)
Co-production > Koprodukcia Yuzu Productions (FR), Golden Girls Filmproduction (AT), Radio and Television Slovakia (SK), ARTE G.E.I.E. (FR), PULS4 (AT)
Producer > Producent Tomáš Krupa (SK), Christian Popp (FR), Arash T. Riahi (AT)  
 o  
Budget > Rozpočet 713 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Creative Europe MEDIA, Centre national du cinéma et de l'image animée (FR), Procirep (FR), RTR Austrian Television Fund (AT), VAM Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien (AT)
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Emerging Producers 2019/2020, FIPADOC Biarritz 2021, When East Meets West 2021, East Doc Platform 2021
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2022 – 2024
Expected Completion >
Plánované dokončenie
02/2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
02/2025
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
HAILSTONE
Smreková 3095/22, SK-010 07 Žilina
+421 902 204 060
krupa.tom@gmail.com
www.hailstone.sk

HAILSTONE / Tomáš Krupa
krupa.tom@gmail.com
www.hailstone.sk
Taskovski Films / Irena Taskovski
irena@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com

updated: 02.02.2023