Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Myši patria do neba
Even Mice Belong in Heaven
(Myši patří do nebe)

» ©2021
CZ - FR - PL - SK | far. > col. | 87 min. | pre deti > for children

Myši patria do neba

A story about two outsiders, who, by combining their very different personalities and ways of thinking, are able to overcome tremendous obstacles. After an unfortunate accident, two mortal enemies – a tiny Mouse and a Fox – meet in animal heaven. They abandon their natural instincts and become the best of friends. Their wish to stay together after they return to earth comes true, but they are reborn into opposite roles. Thanks to the power of friendship, they can overcome what appears to be impossible. A film about hope, the quest for love and courage, and about overcoming prejudices and old pains.
>>
Príbeh dvoch outsiderov, ktorí spoja svoje úplne odlišné osobnosti a spôsoby rozmýšľania a vďaka tomu sa im podarí prekonať obrovské prekážky. Po nešťastnej nehode sa dvaja smrteľní nepriatelia – malá Myš a Líška – stretnú vo zvieracom nebi. Prídu o svoje prirodzené inštinkty a stanú sa najlepšími priateľmi. Želajú si zostať po návrate na zem spolu a ich prianie sa splní, ale znova sa narodia každý v koži toho druhého. Vďaka sile priateľstva prekonajú aj to, čo sa zdá nemožné. Film o nádeji, hľadaní lásky a odvahy, o prekonávaní predsudkov a starých bolestí.


Director > Réžia   Denisa Grimmová, Jan Bubeníček
Story > Námet Iva Procházková
Screenplay > Scenár Alice Nellis, Richard Malatinský
DOP > Kamera Radek Loukota
Editors >  Strih Vladimír Barák
Music > Hudba Krzysztof A. Janczak
Set Design > Architekt Denisa Grimmová, Jan Bubeníček, Jan Kurka
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk David Titěra, Viktor Ekrt
Animation > Animácia František Váša, Viliam Vala, Michal Kubíček, Piotr Ficner, Katarzyna Okoniewska, Vojtěch Kiss, Matouš Valchář, Staszek Szostak, Barbora Valecká, Martin Kublák
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia

Denisa Grimmová (1976)

2021: Myši patří do nebe


Jan Bubeníček (1976)

2021: Myši patří do nebe
2016: Smrtelné historky

Production > Produkcia Fresh Films (CZ), Les Films du Cygne (FR)
Co-production > Koprodukcia Animoon (PL), CinemArt SK (SK), Česká televize (CZ), Barrandov Studio (CZ), Auvergne Rhône Alpes Cinema (FR), DD Production (CZ), EC1 Łódż (PL)
Producer > Producent Vladimír Lhoták (CZ), Alexandre Charlet (FR), Grzegorz Wacławek (PL), Marek Jeníček (CZ), Tomáš Janísek (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Eurimages, Creative Europe - MEDIA, Ministerstvo kultury ČR, Polish Film Institute, Region PACA, Region Grand Est
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra MIFA Annecy
Cartoon Movie
Annecy goes to Cannes
Cinekid
APD Stuttgart
Financing Forum Malmö
IFF Riga
Animarkt Łódż
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Annecy International Animation Film Festival 2021, France / Medzinárodný festival animovaného filmu Annecy 2021, Francúzsko
Release >
Distribučná premiéra
CZ: 10/2021, CinemArt
SK: 01/2022, CinemArt SK
o o
Web www.micebelonginheaven.com

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Fresh Films
Dělnická 27, CZ-170 00, Praha 7
+420 296 330 940
info@freshfilms.cz
www.freshfilms.cz

CinemArt SK
Lamačská cesta 97, SK-841 03 Bratislava
tel: +421 2/330 142 35
office@cinemart.sk
www.cinemart.sk


Charades / Nicolas Rebeschini
+33 6 61 22 23
nicolas@charades.eu 
www.charades.eu  

Charades / Carole Baraton
+33 6 2036 7772
carole@charades.eu
www.charades.eu  

updated: 14.11.2021