Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Miluj Generálov
I Love Generals
(Miluj Generály)

documentary » production
CZ - SK | far. > col. | 90 min. | road movie, politický, sociálny dokument> road movie, political, social documentary

Miluj Generálov

Two past stories of imprisonment from the totalitarian reality of Burma undergoing transformation, one banal and one fatal, frame the journey of the main protagonist back to the country which, for a few years, has been ranked among the top countries as regards the personal generosity of the population, and which was, for many decades, among the top countries as regards the cruelty of the regime. The general film about the search for the meaning of time, the other side of hostility and the possibilities of reconciliation.
>>
Dva minulé príbehy uväznenia, ktoré čerpajú z totalitnej reality transformujúcej sa Barmy, jeden banálny a jeden fatálny, rámcujú cestu protagonistu späť do krajiny, ktorá už niekoľko rokov končí na prvých priečkach stupnice osobnej štedrosti obyvateľov a mnoho desaťročí figurovala na najvyšších priečkach krutosti režimu. Všeobecný film o hľadaní zmyslu času, o odvrátenej strane nepriateľstva a o možnostiach zmierenia.


Director > Réžia   Vít Janeček
Story > Námet Vít Janaček
Screenplay > Scenár Vít Janeček
DOP > Kamera Vít Janeček, Zuzana Piussi, Thaiddhi
Editors >  Strih Vít Janeček
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jan Richtr
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Lin Thant
Filmography > Filmografia Vít Janeček (1970)

upcoming: Miluj Generály
2019: Obliehanie mesta (spolurež. / co-dir.)
2019: Univerzity a svoboda (spolurež. / co-dir.)
2017: Selský rozum (spolurež. / co-dir.)
2011: Závod ke dnu
2008: Ivetka a hora
2000: Bitva o život (spolurež. / co-dir.)

 

 

 

 

 

Production > Produkcia D1film (CZ)
Co-production > Koprodukcia Ultrafilm (SK)
Producer > Producent Vít Janeček (CZ), Maroš Berák (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra East Doc Platform 2018
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
D1film
Újezd 7, CZ-150 00 Praha 5
+420 603 164 232
vit@d1film.com
www.d1film.com

Ultrafilm
Ukrajinská 10, SK-831 02 Bratislava
+421 903 513 206
maros.berak@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 01.03.2023