Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Tajomstvo
The Secret

fiction » development
SK | far. > col. | 81 min. | osobná dráma > personal drama

Tajomstvo

SMALL OR BIG, EVERYONE HAS A SECRET OF THEIR OWN. This secret is solely in the possession of its keeper and only they reserve the right to disclose it. I want to reflect – by the means of creative film techniques – on what motivates us to want to peer into the most off-limits corners of the mind and soul of our partner. What’s the temptation? What if we can’t help it? Is it worth it?
>>
KAŽDÝ MÁ SVOJE MENŠIE ŽI VÄČŠIE TAJOMSTVO. To tajomstvo sa stáva iba ich, a oni si vyhradzujú právo na prípadné odtajnenie. Film sa chce / má úprimnú snahu / umeleckými filmovými vyjadrovacími prostriedkami zamyslieť nad akousi pohnútkou súčasného / ale i minulého a budúceho / človeka, pohnútkou vstúpiť do tajnej komnaty ľudskej mysle i duše toho druhého. Čo ho na tom láka? Čo ak to nedokáže stopnúť? Čo s tým spraví? Bolo mu to treba?


Director > Réžia   Marek Kuboš
Story > Námet Marek Kuboš
Screenplay > Scenár Marek Kuboš
DOP > Kamera Noro Hudec
Editors >  Strih Rado Dubravský, Marek Kuboš
Music > Hudba J. B. Kladivo
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tobiáš Potočný
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Marek Kuboš (1970)

upcoming: Tajomstvo
2022: ± 90
2018: Posledný autoportrét

Production > Produkcia PSYCHÉ film (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Marek Kuboš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 100 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2021/2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2021/2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2022/2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PSYCHÉ film
Hamuliakova 410, SK-027 43 Nižná
+421 903 781 007
PSYCHE.film@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 12.11.2020