Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Sviňa
Scumbag

» ©2020
SK - CZ | far. > col. | 98 min. | politický triler > political thriller

Sviňa

A country somewhere at the foot of mountains is controlled by high-ranking criminals, people connected to politics, mafia, the police, courts. An addicted teenager vanishes from the resocialisation centre and no one misses her. She wants to tell the police about forced sex and drugs. She seeks out a journalist, he starts to disentangle the octopus of crime, mafia, blackmail. A talented politician becomes the Chairman and takes control of the entire country. A small-time illegal currency trader becomes a big-time blackmailer who treats people like pawns in a game of chess. But can the truth survive?
>>
Krajinku kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s politikou, s mafiou, s políciou, so súdmi. Z resocializačného centra zmizne drogovo závislá tínedžerka, ale nikomu nechýba. O nútenom sexe a drogách chce vypovedať na polícii. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozpletania chobotnice zločinu, mafie, vydierania. Talentovaný politik sa stane Predsedom, ovládne celú krajinu. Z malého veksláka sa stáva veľký vydierač, ktorý s ľuďmi zaobchádza ako so šachovými figúrkami. Môže tu pravda prežiť?


Director > Réžia   Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann
Story > Námet Arpád Soltézs
Screenplay > Scenár Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann
DOP > Kamera Ivan Finta
Editors >  Strih Ondrej Azor
Music > Hudba Vladimír Martinka
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy Viktoria Kelecsényiová
Sound > Zvuk Lukáš Kasprzyk, Miloš Hanzély
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban, Gabriela Marcinkova, Diana Mórová
Filmography > Filmografia Mariana Čengel Solčanská (1978)

upcoming: Slúžka
2022: Zakliata jaskyňa
2020: Sviňa (spolurež. / co-dir.)
2017: Únos
2014: Láska na vlásku
2013: Miluj ma alebo odíď
2010: Legenda o Lietajúcom Cypriánovi


Rudolf Biermann (1958)
2020: Sviňa (spolurež. / co-dir.)
Production > Produkcia CinemArt SK (SK), IN Film Praha (CZ), Magic Seven Slovakia (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Rudolf Biermann (CZ), Mariana Čengel Solčanská (SK), Marek Jeníček (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 02/2020, CinemArt SK
o o
Web www.filmsvina.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
CinemArt SK
Lamačská cesta 97, SK-841 03 Bratislava
tel: +421 2/330 142 35
office@cinemart.sk
www.cinemart.sk

IN Film Praha
Žitná 23,CZ-110 00 Praha 1
+420 222 515 357
produkce@infilm.cz
www.infilm.cz

IN Film Praha 
Žitná 23,CZ-110 00 Praha 1 
+420 222 515 357 
produkce@infilm.cz 
www.infilm.cz

 

 

Princ Films
+1 763 458 1967
info@princfilms.com
www.princfilms.com

updated: 11.01.2021