Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Zakliata jaskyňa
The Enchanted Cave

» ©2022
SK - CZ | far. > col. | 100 min. | rozprávka > fairy tale

Zakliata jaskyňa

A fairy tale set in the mining environment of the Slovak mountains. The kingdom is alive and profiting from the salt cave; however, a huge she-wolf has been guarding the entrance to the cave since one of the salt-miners’ daughters disappeared. The people suffer from a lack of salt. Courageous but quarrelling brothers – princes – are sent to kill the monster and succeed to the throne of their late father. One of the princes unfortunately falls into the little lake next to the cave and disappears in its water. Who will be able to defeat the she-wolf and find the lost prince?
>>
Rozprávkový príbeh zasadený do banského prostredia slovenských hôr. Kráľovstvo žije a profituje zo soľnej jaskyne, avšak odkedy zmizla jedna z dvoch dcér variča soli, stráži vchod do nej obrovská vlčica. Ľud trpí nedostatkom soli. Odvážnych, ale rozhádaných bratov princov vyšlú netvora zabiť a vydobyť si tým kráľovský trón po nebohom otcovi. Jeden z princov pri boji nešťastne spadne do jazierka pri jaskyni a stratí sa v jeho vodách. Kto dokáže poraziť vlčicu a nájsť strateného princa?


Director > Réžia   Mariana Čengel Solčanská
Story > Námet Mariana Čengel Solčanská
Screenplay > Scenár Mariana Čengel Solčanská
DOP > Kamera Ivan Finta
Editors >  Strih David Stachura
Music > Hudba Ľubica Čekovská
Set Design > Architekt Milan Býček, Peter Čanecký
Costumes > Kostýmy Helena Tavelová
Sound > Zvuk Michal Deliopulos
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Martina Zábranská, Petra Dubayová, Ondřej Kraus, Dominick Benedikt, Tatiana Pauhofová, Karel Dobrý, Predrag Bjelac, Marko Igonda, Tomáš Palonder, Lukáš Pelč
Filmography > Filmografia Mariana Čengel Solčanská (1978)

upcoming: Slúžka
2022: Zakliata jaskyňa
2020: Sviňa (spolurež. / co-dir.)
2017: Únos
2014: Láska na vlásku
2013: Miluj ma alebo odíď
2010: Legenda o Lietajúcom Cypriánovi

Production > Produkcia ATTACK FILM (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), FilmWorx Studios (SK), Flamesite (CZ), TV Nova (CZ)
Producer > Producent Ľubomír Slivka (SK), Dana Voláková (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 450 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
05/2022
Release >
Distribučná premiéra
SK: 06/2022, Garfield Film
CZ: 06/2022, CinemArt
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Stratený princ / The Lost Prince

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ATTACK FILM
Prúdová 3035/12, SK-821 05 Bratislava - Ružinov
+421 911 721 998
peter.poch@attackfilm.sk
www.attackfilm.sk

ATTACK FILM / Peter Poch
+421 911 721 998
attack@nextra.sk

ATTACK FILM / Peter Poch
+421 911 721 998
attack@nextra.sk


updated: 25.07.2022