Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Banditi pre Baladu
Bandits for a Ballad
(Bandité pro Baladu)

» ©2022
CZ - SK | far. > col. | 90 min. | melodráma > melodrama

Banditi pre Baladu

A feature-length lyrical movie by Vladimír Morávek on the theme of the famous play A Ballad for a Bandit. A burned-out group of intellectuals decides to travel to Kolochava in Ukraine to perform the play there; however, everything goes wrong. They arrive late, the Ukrainians expect something else and the South Bohemian Philharmonic gets lost in Transcarpathia. A romanticising story about the bandit Nikola Šuhaj is changing into poetry, which lives not in the there and then, but strictly in the here and now.
>>
Celovečerná hraná báseň Vladimíra Morávka na tému slávnej divadelnej inscenácie Balada pre banditu. Vyhoretá skupina brnianskych intelektuálov sa rozhodne odísť do Koločavy na Ukrajine a odohrať tam predstavenie, no nepodarí sa im takmer nič. Prídu neskoro, Ukrajinci očakávajú niečo iné a Juhočeská filharmónia sa stratí niekde na Podkarpatskej Rusi. Romantizujúci príbeh o zbojníkovi Nikolovi Šuhajovi sa v rukách originálneho režiséra mení na poéziu, ktorá nežije tam a vtedy, ale presne tu a teraz.


Director > Réžia   Vladimír Morávek
Story > Námet Vladimír Morávek
Screenplay > Scenár Vladimír Morávek
DOP > Kamera Petr Příkaský, Norbert Hudec
Editors >  Strih Jiří Mikula
Music > Hudba Miloš Štědroň
Set Design > Architekt Miloš Zimula
Costumes > Kostýmy Eva Morávková
Sound > Zvuk Tobiáš Potočný
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jan Zadražil, Tereza Marečková, Martin Huba, Norbert Lichý, Eva Vrbková, Attila Mokos, Dominik Teleky, Peter Oszlík, Anna Čonková
Filmography > Filmografia Vladimír Morávek (1965)
2022: Bandité pro baladu
2005: Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště
2003: Nuda v Brně
Production > Produkcia Větrné mlýny (CZ), MPhilms (SK)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ)
Producer > Producent Petr Minařík (CZ), Pavel Řehořík (CZ), Zora Jaurová (SK), Mátyás Prikler (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  600 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Jihomoravský nadační filmový fond, Jihočeský kraj
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2022, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2022, ČR
Expected Release >
Plánovaná premiéra
CZ: 12/2022, Bontonfilm; SK: 03/2023, Filmtopia
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Nikolka Šuhaj - muž s velikou touhou / Nikola Suhaj - A Man with Great Desire

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Větrné mlýny
Dominikánská 9, CZ-602 00 Brno
+420 732 237 571
minarik@vetrnemlyny.cz
www.vetrnemlyny.cz

MPhilms
Horná 5, SK-831 52 Bratislava
+421 904 646 261
mphilms@mphilms.sk
www.mphilms.sk
 

MPhilms
Horná 5, SK-831 52 Bratislava
+421 904 646 261
mphilms@mphilms.sk
www.mphilms.sk 
MPhilms
Horná 5, SK-831 52 Bratislava
+421 904 646 261
mphilms@mphilms.sk
www.mphilms.sk

updated: 18.01.2023