Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

V sieti
Caught in the Net
(V síti)

» ©2020
CZ - SK | far. > col. | 103 min. | kreatívny dokument > creative documentary

V sieti

A social film experiment, in which those who prey on the innocence of children fall into their own traps. After a discussion with lawyers and psychologists, we cast three girls older than eighteen but looking very young and acting as if they were twelve. We created their profiles on Facebook and local community chat servers. We built three children’s rooms in the studio where our girls engaged in chats and skype calls with the predators. Within a space of eight days our girls were approached by 2,460 different men.
>>
Film je sociálnym experimentom, v ktorom sa chytia do pasce sexuálni predátori loviaci v online priestore neplnoleté dievčatá. Po rozhovoroch s psychológmi a právnikmi vybrali autori tri 18-ročné protagonistky, ktoré vo filme vystupovali ako 12-ročné dievčatá. V štúdiu postavili repliky troch detských izieb, vytvorili dievčatám profily na sociálnych sieťach a sledovali, čo sa bude diať. Za 8 dní ich oslovilo 2 460 mužov.


Director > Réžia   Vít Klusák, Barbora Chalupová
Story > Námet Vít Klusák
Screenplay > Scenár Vít Klusák, Barbora Chalupová
DOP > Kamera Adam Kruliš
Editors >  Strih Vít Klusák
Music > Hudba PJONI
Set Design > Architekt Jan Vlček
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Adam Bláha
Animation > Animácia Juraj Demovič
Cast > Hrajú Sabina Dlouhá, Anežka Pithartová, Tereza Těžká
Filmography > Filmografia Vít Klusák (1980)

2020: Jak Bůh hledal Karla (spolurež. / co-dir.)
2020: V síti (spolurež. / co-dir.)
2017: Svět podľa Daliborka
2013: Dobrý řidič Smetana (spolurež. / co-dir.)
2010: Český mír (spolurež. / co-dir.)
2010: Vše pro dobro světa a Nošovic
2004: Český sen (spolurež. / co-dir.)Barbora Chalupová (1993)
2020: V síti (spolurež. / co-dir.)
Production > Produkcia Hypermarket Film (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Peter Kerekes (SK), Helium Film (CZ)
Producer > Producent Filip Remunda (CZ), Vít Kusák (CZ), Peter Kerekes (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 365 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Creative Europe (od 2014), Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra East Doc Platform, CZ, 2019
Docs in Progress - Karlovy Vary IFF, CZ, 2019
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
CPH:DOX 2020, Denmark / MF dokumentárnych filmov CPH:DOX 2020, Dánsko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 03/2020, FILMTOPIA
o o
Web www.vsitifilm.cz
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Hypermarket Film
Křemencova 178/10, CZ-11000 Praha
+420 223 018 119
email@hypermarketfilm.cz
www.hypermarketfilm.cz

Peter Kerekes
Vištuk 277, SK-900 85 Vištuk
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com

Autlook Filmsales
welcome@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com/

Autlook Filmsales
welcome@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com/


updated: 11.01.2021