Diera
The Hole

documentary » post-production
SK | far. > col. | 65 min. | sociálny dokument > social documentary

Diera

The film is an insight into the fates of the inhabitants of the Donetsk Region marked and changed by war. It observes their struggle for survival intertwined with everyday worries. It shows the lives of people on the front line in a naturalistic and observational manner. The conflict has been going on for four years and the lives of the population adjust to the conditions. Children retreat into their other worlds.
>>
Film je pohľadom na osudy obyvateľov doneckej oblasti, ktoré poznačila a zmenila vojna. Pozorujeme ich zápas o prežitie, popretkávaný starosťami bežného života. Film naturalisticky, observačne ukazuje život ľudí na frontovej línii. Konflikt trvá už štyri roky a prežívanie obyvateľstva sa prispôsobuje podmienkam. Deti sa utiekajú do svojich iných svetov.


Director > Réžia   Pavol Pekarčík
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Pavol Pekarčík
DOP > Kamera Oto Vojtičko
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tomáš Vojtičko
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Pavol Pekarčík (1972)
upcoming: Diera
2019: Hluché dni
2013: Zamatoví teroristi (spolurež. / co-dir.)
Production > Produkcia partizanfilm (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Pavol Pekarčík (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 70 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
05/2020
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 10/2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
partizanfilm
Havlíčkova 40, SK-040 01 Košice
+421 915 037 479
palopekarcik@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 05.09.2022