Rekonštrukcia okupácie
Reconstruction of the Occupation
(Rekonstrukce okupace)

» ©2021
CZ - SK| far. + čb. > col. + b&w | 100 min. | politický, biografický dokument > political documentary, biopic

Rekonštrukcia okupácie

Jan Šikl has spent many years seeking out and collecting private film archives. Faded footage of family lives, celluloid echoes of celebrations and everyday moments. Šikl came across several hours of footage showing the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia. These unique images long remained unseen – until 2021, when historical memory awoke from a long slumber. Reconstruction of the Occupation is a cinematic adventure of a truly archaeological nature in which anonymous faces are transformed into living witnesses of the days that sent Czechoslovakia into two more decades of subjugation.
>>
Jan Šikl už dlhé roky vyhľadáva a zhromažďuje súkromné filmové archívy. Zájdené a vyblednuté osudy rodín, celuloidové ozveny slávnostných i každodenných chvíľ. Takto sa dostal k záberom zachytávajúcim inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Tieto zábery až do 21. augusta 2021, keď sa historická pamäť presne po päťdesiatich troch rokoch prebudí z dlhého spánku, nik nevidel. Rekonštrukcia okupácie je filmovým dobrodružstvom skutočne archeologického charakteru, v ktorom sa anonymné tváre menia na plnokrvných svedkov dní, ktoré uvrhli Československo do ďalších dvoch desaťročí neslobody.


Director > Réžia   Jan Šikl
Story > Námet Jan Šikl
Screenplay > Scenár Jan Šikl
DOP > Kamera Adam Oľha
Editors >  Strih Šimon Špidla
Music > Hudba Jan Šikl ml.
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Martin Stýblo
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Jan Šikl (1957)
2021: Rekontrukce okupace
Production > Produkcia Cinepoint (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), PubRes (SK), Pragafilm (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Alice Tabery (CZ), Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 136 924 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Karlovy Vary IFF 2021, Czech Republic / MFF Karlove Vary 2021, Česká republika
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2021, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov 1968 – Rekonstrukce okupace / 1968 – Reconstruction of the Occupation

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
CINEPOINT
Pod Vinicemi 710/13, CZ-165 00 Praha Suchdol
+420 732 88 32 60
tabery.alice@gmail.com
www.cinepoint.cz

PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk


see main contact see main contact

updated: 14.11.2021