Nero a Seneca
Nero and Seneca

» ©2019
SK | far. > col. | 80 min. | dráma > drama

Nero a Seneca

A stylised chamber drama, characterised by the old concept of the unities of action, place and time, offers a purely contemporary polemic about the basic values of democratic Europe in a suggestive atmosphere of a stylised meeting of characters from history.
>>
Štylizovaná komorná dráma, ktorá sa vyznačuje antickým pôdorysom jednoty miesta, času a deja, ponúka v sugestívnej atmosfére štylizovaného stretnutia historických postáv rýdzo súčasnú polemiku o základných hodnotách demokratickej Európy.


Director > Réžia   Marek Ťapák
Story > Námet Edvar Radzinskij
Screenplay > Scenár Zuzana Šajgalíková, Marek Ťapák
DOP > Kamera Peter Bencsik
Editors >  Strih Matej Beneš
Music > Hudba Ľubica Čekovská
Set Design > Architekt Jozef Ciller
Costumes > Kostýmy Peter Čanecký
Sound > Zvuk Miloš Gluvňa, Ján Grečnár
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Richard Autner, Vladimír Jedľovský, Peter Šimun, Martin Horňák, Marta Maťová, René Schleifer
Filmography > Filmografia Marek Ťapák (1960)

2019: Nero a Seneca
2012: Tanec medzi črepinami

 

Production > Produkcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Zuzana Balkóová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2019
Release >
Distribučná premiéra
SK: 11/2019, Filmpark
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, SK-845 45 Bratislava
+421 911 172 090
zuzana.balkoova@rtvs.sk
www.rtvs.sk

see main contact

Ivana Kollárová
+421 919 245 665
Ivana.Kollarova@rtvs.sk
www.rtvs.sk


updated: 11.03.2020