Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Vlastníci
Owners

» ©2019
CZ - SK | far. > col. | 97 min. | dráma, komédia > drama, comedy

Vlastníci

A comedy for those who have not experienced it themselves. A drama for those who live it. Many owners of apartments are familiar with it from their own experience. For the owners of the apartments are the protagonists of Owners. Owners of apartments in an older apartment building who are sitting at the owners meeting and trying to achieve the impossible. To resolve problems relating to the administration of their apartment building in mutual understanding... There are dreamers among them acting for the benefit of the whole, calculating utilitarians or cunning manipulators, but also people lost in the sense of their own insignificance.
>>
Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre tých, ktorí tým žijú. Mnohí majitelia bytov to poznajú z vlastnej skúsenosti. Hrdinami filmu Vlastníci sú totiž práve majitelia. Majitelia bytov v staršom dome, ktorí sedia na domovej schôdzi a pokúšajú sa o nemožné: vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa správy ich domu. Sú medzi nimi rojkovia konajúci v prospech celku, vypočítaví prospechári či rafinovaní manipulátori, ale aj ľudia stratení v pocitoch vlastnej bezvýznamnosti.


 
Director > Réžia   Jiří Havelka
Story > Námet Jiří Havelka
Screenplay > Scenár Jiří Havelka
DOP > Kamera Martin Žiaran
Editors >  Strih Otakar Šenovský
Music > Hudba Jan Zelenka
Set Design > Architekt Anežka Straková
Costumes > Kostýmy Andrea Králová
Sound > Zvuk Marek Hart, Pavel Bělohlávek
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Kryštof Hádek, Stanislav Majer, Andrej Polák, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Jiří Lábus, Dagmar Havlová, Klára Melíšková
Filmography > Filmografia Jiří Havelka (1980)
2019: Vlastníci
Production > Produkcia CinemArt (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), CinemArt SK (SK)
Producer > Producent Marek Jeníček (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra MIDPOINT Intensive SK (2017)
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 11/2019, CinemArt SK
CZ: 11/2019, CinemArt
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

CinemArt
Národní 60/28, CZ-111 21 Praha 1
tel: +421-224 949 110, +421-221 105 230
marek.jenicek@cinemart.cz
www.cinemart.cz

CinemArt SK
Lamačská cesta 97, SK-841 03 Bratislava
tel: +421 2/330 142 35
office@cinemart.sk
www.cinemart.sk


see main contact see main contact

updated: 12.03.2020