Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Milan Sládek
Milan Sládek

» ©2020
SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Milan Sládek

This documentary about an exceptional personality of Slovak culture captures the creativity and life journey of Milan Sládek, full of unexpected twists and turns. Sládek was present in the early 1960s at the birth of modern Slovak mime. His performances influenced not only Slovak but also European Thespians. Following the occupation of Czechoslovakia in 1968, he emigrated to Germany and travelled all over the world with his performances. The film is a testimony not only to his individual efforts, but also to the fates of an entire generation of Slovak Thespians.
>>
Dokumentárny film o výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry zachytáva tvorivú i životnú cestu Milana Sládka, bohatú na neočakávané zvraty. Sládek stál na začiatku 60. rokov pri zrode modernej slovenskej pantomímy. Jeho predstavenia ovplyvnili nielen našich, ale aj európskych divadelníkov. Po okupácii Československa v roku 1968 emigroval do Nemecka a so svojimi predstaveniami precestoval celý svet. Film je svedectvom nielen o individuálnom úsilí, ale aj o osudoch celej jednej generácie slovenských divadelníkov.


Director > Réžia   Martin Šulík
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Martin Šulík
DOP > Kamera Richard Krivda
Editors >  Strih Marek Šulík
Music > Hudba Nikolaj Nikitin, Luboš Šrámek a archív/and archive
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Peter Mojžiš
Animation > Animácia Patrik Pašš ml./Jr.
Cast > Účinkujú Milan Sládek, Milan Lasica, Jana Pogorielová, Eva Mária Chalupová, Ľubomír Feldek, Ladislava Petišková, Vladimír Štefko, Helmut Scheier, Frank Meyer, Franz Bodo Gerono, Laurenz Leky, Jochen Fassbender, František Mikloško, Ľubomír Piktor, Katarína Aulitiso
Filmography > Filmografia Martin Šulík (1962)

Výber / Selection:
upcoming: Emília Vášáryová

2022: Kôň

2020: Milan Sládek
2020: Muž so zajačími ušami
2018: Tlmočník
2011: Cigán
2005: Slnečný štát
2000: Krajinka
1999: Praha očima.... (1 ep.)
1997: Orbis Pictus
1995: Záhrada
1992: Všetko čo mám rád
1991: Neha

Production > Produkcia TITANIC (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Slovenský filmový ústav (SK), Grimaldi production (SK)
Producer > Producent Martin Šulík (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 95 230 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2020, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
TITANIC
Pavlovova 6, SK-821 08 Bratislava
+421 905 439 040
sulikm@chello.sk

 

 


see main contact see main contact

updated: 11.01.2021