Afrika na Pionieri
Africa by Pionier: 15.000 kilometers on the smallest motorbikes

» ©2019
SK | far. > col. | 108 min. | road movie

Afrika na Pionieri

The first Slovak biker road movie by the traveller Marek Slobodník captures the most engaging moments from a 5-month expedition of 5 Slovaks across Africa on the smallest and most fault-prone of all motorbikes – JAWA Pionier 50 ccm. Filmgoers will experience a wonderful sense of freedom, but also the dangerous situations the boys faced: endless Sudanese deserts without fuel, refugees in an Ethiopian prison, Africa’s largest urban slum, the beautiful beaches of Mozambique, but also combating malaria.
>>
Prvé slovenské motorkárske road movie známeho cestovateľa Mareka Slobodníka zachytáva najpútavejšie momenty z 5-mesačnej výpravy 5 Slovákov naprieč Afrikou na najmenších a najporuchovejších motorkách – JAWA Pionier. Diváci zažijú nádherný pocit slobody, ale aj náročné a nebezpečné situácie, v ktorých sa chlapci ocitli: nekonečné sudánske púšte bez paliva, stretnutie s utečencami v etiópskom väzení, najväčší africký mestský slum, nádherné pláže Mozambiku, ale aj boj so zákernou maláriou.


Director > Réžia   Marek Slobodník
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Marek Slobodník
DOP > Kamera Martin Kochaník
Editors >  Strih Martin Kochaník
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Martin Kochaník
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Marek Duranský, Milan Hurár, Ondrej Hurár, Martin Kochaník, Marek Slobodník
Filmography > Filmografia Marek Slobodník (1989)
2019: Afrika na Pionieri
Production > Produkcia STARGAZE PRODUCTION (SK)
Co-production > Koprodukcia NAPIONIERI (SK)
Producer > Producent Martin Kochaník (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2019, Magic Box Slovakia
o o
Web www.afrika.napionieri.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
STARGAZE PRODUCTION
Terézie Vansovej 19, SK-974 01 Banská Bystrica
+421 911 906 626
martin.kochanik@gmail.com
www.stargazeproduction.com

see main contact see main contact

updated: 16.03.2020