Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Muž so zajačími ušami
The Man with Hare Ears

» ©2020
SK - CZ | far. > col. | 104 min. | komédia, tragikomédia > comedy, tragicomedy

Muž so zajačími ušami

Josef is a sixty-year-old writer who thinks nothing can surprise him anymore. One evening, though, his phone rings and he finds himself caught up in a series of events that will turn his world upside-down. His best friend – also a writer – tries to commit suicide; his young girlfriend Katka tells him she’s pregnant; and the man with hare ears – his alter ego from one of his stories – appears to him in everyday situations.
>>
Jozef je spisovateľ, má šesťdesiat rokov a myslí si, že ho už nič nemôže prekvapiť. Raz večer mu však zazvoní telefón a on sa ocitne v prúde udalostí, ktoré prevrátia jeho svet hore nohami. Jeho najlepší priateľ, takisto spisovateľ, sa pokúsi o samovraždu, mladá priateľka Katka mu oznámi, že čaká dieťa, a v každodenných situáciách sa mu zjavuje muž so zajačími ušami – alter ego z jeho poviedky.


Director > Réžia   Martin Šulík
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Martin Šulík, Marek Leščák
DOP > Kamera Martin Štrba
Editors >  Strih Marek Šulík
Music > Hudba Ivan Parík, Miro Bázlik
Set Design > Architekt František Lipták
Costumes > Kostýmy Katarína Hollá
Sound > Zvuk Pavel Rejholec, Viktor Ekrt
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Miroslav Krobot, Oldřich Kaiser, Alexandra Borbély, Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová
Filmography > Filmografia Martin Šulík (1962)

Výber / Selection:
upcoming: Emília Vášáryová

2022: Kôň

2020: Milan Sládek
2020: Muž so zajačími ušami
2018: Tlmočník
2011: Cigán
2005: Slnečný štát
2000: Krajinka
1999: Praha očima.... (1 ep.)
1997: Orbis Pictus
1995: Záhrada
1992: Všetko čo mám rád
1991: Neha

Production > Produkcia TITANIC (SK)
Co-production > Koprodukcia IN Film Praha (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Martin Šulík (SK), Rudolf Biermann (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 485 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
World Premiere>
Svetová premiéra
Warsaw FF 2020, Poland / FF Varšava 2020, Poľsko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 07/2021, Garfield film; CZ: 2021 Bioscop
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
TITANIC
Pavlovova 6, SK-821 08 Bratislava
+421 905 439 040
sulikm@chello.sk

 

 


see main contact see main contact

updated: 29.04.2021