Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Anestéza
Anaesthesia

fiction » development
SK - CZ | far. > col. | 100 min. | dráma > drama

Anestéza

A live-action feature film about a man who refuses the opportunity to exonerate himself from potentially fatal wrongdoing and instead undergoes a spiritual pilgrimage to the very core of his being, so that he may eventually forgive himself and accept things as they are. Much of the story takes place in the village of Litmanova, a famous pilgrimage site, allowing the poignancy of the protagonist’s circumstance and the pathos of the place to combine and contrast with the bitter irony of the village environment and the lives of its residents. We hope that the film will resonate with a broad audience thanks to its authentic storytelling and its probing depiction of the everyday struggle for one’s faith and morality.
>>
Dlhometrážny hraný film o mužovi, ktorý má možnosť zbaviť sa viny z možnej fatálnej chyby, ale odmietne to a podstupuje vnútornú púť k svojej podstate, aby si nakoniec vedel odpustiť sám a prijal veci také, aké sú. Dej filmu sa odohráva na pozadí života v pútnickej dedinke Litmanová, kde sa strieda sila okolností a pátosu miesta s trpkosmiešnou iróniou dedinského prostredia a života jej obyvateľov. Výsledkom bude autentický hraný film, ktorý osloví široké spektrum divákov samotným príbehom, aj silnou výpoveďou o každodennom "boji" o vlastnú morálku i vieru.


Director > Réžia   Jaro Vojtek
Story > Námet Marek Leščák, Jaro Vojtek
Screenplay > Scenár Marek Leščák, Jaro Vojtek
DOP > Kamera Tomáš Stanek
Editors >  Strih -
Music > Hudba Michal Nejtek
Production Designer > Architekt Erika Gadus
Costumes > Kostýmy Erika Gadus
Sound > Zvuk Dušan Kozák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Jaro Vojtek (1968)
upcoming: Anestéza
2023: Tretí koniec palice
2022: Turnus
2019: Raj na zemi
2014: Deti
2014: Tak ďaleko, tak blízko
2012: Cigáni idú do volieb
2008: Hranica
2005: My zdes


Production > Produkcia MPhilms (SK)
Co-production > Koprodukcia Telepunk (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Mátyás Prikler (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 800 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
MPhilms
Horná 5, SK-831 52 Bratislava
+421 904 646 261
mphilms@mphilms.sk
www.mphilms.sk
 

see main contact see main contact

updated: 01.04.2022