Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Šarlatán
Charlatan

» ©2020
CZ - IE - PL - SK | far. > col. | 118 min. | dráma > drama

Šarlatán

The drama of an extraordinary man, reflecting the age-old struggle of the two principles that have controlled humanity from the very beginning: Good and evil. Love and hate, cruelty and mercy, faith and betrayal. All that within one person against a background of historical twists. Mikolášek’s extraordinary abilities are redeemed in the battle with his own demons who force him into cynical violence.
>>
Životná dráma výnimočného človeka, odrážajúca starodávny boj dvoch princípov, ktoré ovládajú ľudstvo od samého začiatku. Dobro a zlo. Láska a nenávisť, krutosť a milosrdenstvo, viera a zrada. Všetko v jednej osobe na pozadí historických zvratov. Mimoriadne schopnosti Mikoláška sú vykúpené jeho bojom s vlastnými démonmi, ktorí ho nútia k cynickému násiliu. Liečivé zručnosti sú jeho vnútornou spásou, avšak poskytovanie takejto služby ho vystavuje neustálej hrozbe zo strany komunistického zriadenia.


Director > Réžia   Agnieszka Holland
Story > Námet Martin Šulc
Screenplay > Scenár Marek Epstein
DOP > Kamera Martin Štrba
Editors >  Strih Pavel Hrdlička
Music > Hudba Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Set Design > Architekt Milan Býček
Costumes > Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková
Sound > Zvuk Matej Matuška
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Ivan Trojan, Juraj Loj, Jozef Trojan, Jaroslava Pokorná, Miroslav Januš
Filmography > Filmografia Agnieszka Holland (1948)

2020: Šarlatán
2019: Obywatel Jones
2017: Pokot
2013: Hořící keř 
2011: W ciemności
2009: Janosik. Prawdziwa historia
2006: Copying Beethoven
2002: Julie Walking Home
1999: The Third Miracle 
1997: Washington Square 
1995: Total Eclipse
1993: The Secret Garden
1992: Olivier, Olivier
1990: Europa Europa
1988: To Kill a Priest
1985: Bittere Ernte
1981: Gorączka
1978: Aktorzy prowincjonalni

Production > Produkcia Marlene Film Production (CZ)
Co-production > Koprodukcia Film and Music Entertainment (IE), MADANTS (PL), Česká televize (CZ), Studio Barrandov (CZ), Rozhlas a televízia Slovensko (SK), FURIA FILM (SK)
Producer > Producent Šárka Cimbalová (CZ), Kevan Van Thompson, Klaudia Śmieja-Rostworowska, Wojciech Gostomczyk, Adam Gudell (PL), Lívia Filusová (SK), Mike Downey (IE), Sam Taylor (IE)  
 o  
Budget > Rozpočet 3 067 924 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
04 - 06/2019
World Premiere >
Svetová premiéra
Berlin IFF 2020, Germany / MFF Berlín 2020, Nemecko
Release >
Distribučná premiéra
CZ: 08/2020, CinemArt
SK: 08/2020, CinemArt SK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Marlene Film Production
Kaprova 52/6, CZ-110 00 Praha 1
+420-604 221 122
peschova@falcon.cz
www.marlenefilmproduction.com

FURIA FILM
Ferienčíkova 1, SK-811 08 Bratislava
livia_filusova@yahoo.com
www.furiafilm.sk

 


Films Boutique / Isabel Ivars
isabel@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com
Films Boutique / Jean-Christophe Simon
simon@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

 


updated: 29.09.2021