Ema a smrtihlav
Ema & Death's-Head

fiction » production
SK - CZ | far. > col. | 100 min. | dráma > drama

Ema a smrtihlav

Ema & Death's-Head talks about the precarious border between humanism and protecting one's own life in situations when the one excludes the other. Marika Sándorfi is hiding a Jewish boy during the dramatic era of the First Slovak Republic in the Slovak-Hungarian borderlands. Šimon Holan, the boy in hiding, has a special ability to survive thanks to dreaming and a child's fantasy.
>>
Film Ema a Smrtihlav rozpráva o vrtkavých hraniciach medzi ľudskosťou a ochranou vlastného života tam, kde jedno vylučuje to druhé. Príbeh Mariky Sándorfiovej, ktorá ukrýva židovského chlapca počas dramatickej éry prvého Slovenského štátu na slovensko-maďarskom pohraničí. Príbeh ukrývaného chlapca Šimona Holana a jeho schopnosti prežiť, vďaka snívaniu a detskej fantázii.


Director > Réžia   Iveta Grófová
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Peter Krištúfek
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Iveta Grófová (1980)

upcoming: Ema a smrtihlav
2017: Piata loď
2012: Až do mesta Aš

Production > Produkcia PubRes (SK)
Co-production > Koprodukcia Total HelpArt T.H.A. (CZ)
Producer > Producent Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 450 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
10/2020 - 7/2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2/2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

see main contact see main contact

updated: 07.07.2021