Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Zenit
Zenith

fiction » post-production
SK – CZ – HU | far. > col. | 77 min. | tanečná dystópia > dance dystopia

Zenit

When a runaway prisoner’s taste for power wipes out his mission to lead his fellow inmates to freedom, their path to a much-desired liberation steers them to a new kind of oppression. Zenith uses dance language to illustrate the power dynamics that have shaped the political landscape in recent decades, not only in Europe but also around the world.
>>
Keď väzňova chuť po moci prebije jeho poslanie doviesť svojich spoluväzňov na slobodu, ich cesta k toľko vytúženému oslobodeniu ich nasmeruje k novému druhu útlaku. Zenit používa tanec ako jazyk, aby ilustroval dynamiku moci, ktorá formovala politické prostredie v posledných dekádach, a to nielen v strednej Európe, ale na celom svete.


Director > Réžia   György Kristóf
Story > Námet György Kristóf
Screenplay > Scenár György Kristóf, Michaela Sabo, Ieva Norvele, Eszter Horváth
DOP > Kamera Gergely Pálos
Editors >  Strih László Dunai
Music > Hudba Ábris Gryllus
Set Design > Architekt Anna Nyitra, Zoltán Gelsi
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jan Richt, Tamás Zányi
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Linus Jansner, Judith State, Andrea Ladányi, Paulína Šmatláková
Filmography > Filmografia György Kristóf (1982)

upcoming: Zenit
2017: Out

Production > Produkcia Dynamo Productions (SK)
Co-production > Koprodukcia KMH Film (HU), Paprika Studios (CZ)
Producer > Producent György Kristóf (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 412 014 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Státní fond kinematografie, Hungarian Film Office
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Sofia Meetings 2018
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
jeseň / Autumn 2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Bunker

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Dynamo Productions
Pasteurovo nám. 5, SK-040 01 Košice

mesehos@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 19.04.2023