Sklenená izba
The Glass Room
(Skleněný pokoj)

» ©2019
CZ - SK | far. > col. | 104 min. | historická dráma > historical drama

Sklenená izba

The Glass Room is an adaptation of Simon Mawer’s novel which traces the history of Czechoslovakia in the 20th century and, at the same time, features three love stories of people who lived in the Villa Tugendhat over several decades. Liesel Landauer and her friend Hana are the protagonists of the film, relating the story of love, friendship and fundamental life decisions. Two women joined by a life-long relationship and an exceptional house built for Liesel and her husband Viktor by architect Rainer von Abt.
>>
Sklenená izba je adaptáciou románu Simona Mawera, ktorý mapuje dejiny Československa v 20. storočí a zároveň rozpráva tri milostné príbehy postáv, ktoré obývali vilu Tugendhat v priebehu desaťročí. Hlavnými hrdinkami filmu o láske, priateľstve a zásadných životných rozhodnutiach sú Liesel Landauerová a jej priateľka Hana, dve ženy, ktoré spojil celoživotný vzťah a jeden mimoriadny dom, ktorý pre Liesel a jej muža Viktora postavil architekt Rainer von Abt.


Director > Réžia   Julius Ševčík
Story > Námet Simon Mawer
Screenplay > Scenár Andrew Shaw
DOP > Kamera Martin Štrba
Editors >  Strih Jaroslaw Kaminski
Music > Hudba -
Set Design > Architekt Milan Býček
Costumes > Kostýmy Katarína Štrbová-Bieliková
Sound > Zvuk Pavel Rejholec
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Carice van Houten, Claes Bang, Hanna Alstrom, Karel Roden, Alexandra Borbély
Filmography > Filmografia Julius Ševčík (1978)

2019: Skleněný pokoj
2016: Masaryk
2009: Normal
2005: Restart

Production > Produkcia IN Film Praha (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Slovenská produkčná (SK), In Vestito (SK)
Producer > Producent Rudolf Biermann (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Státní fond kinematografie, Creative Europe - Media
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 03/2019, Garfield film
CZ: 03/2019, Bioscop
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

IN Film Praha
Žitná 23,CZ-110 00 Praha 1
+420 222 515 357
produkce@infilm.cz
www.infilm.cz

Slovenská produkčná
+421 900 112 612
joj@joj.sk, marketing@joj.sk
www.joj.sk


Princ Films
+1 763 458 1967
info@princfilms.com
www.princfilms.com
Princ Films
+1 763 458 1967
info@princfilms.com
www.princfilms.com

updated: 18.06.2020