Zošalieť
Unbalanced

fiction » production
SK - CZ | far. > col. | 85 min. | tragikomédia > tragicomedy

Zošalieť

A story of 45-year-old Nada and her 10-year-old daughter. Following her divorce, Nada has decided to start living again and better – to feel calmer and be more successful. But an unexpected source of frustration for Nada comes in the form of a local mentally ill person living in the flat above hers. With the author-ities, neighbours, and relatives of the sick person not seeing Nada’s situation as worthy of resolution, it looks like she’s stuck. Nada begins to develop mental problems herself, and picks out the old neighbour as her target...
>>
Film rozpráva príbeh matky- samoživiteľky, 45-ročnej Nade, ktorá neunesie opakujúci sa hromadiaci neúspech v komunikácii, v domáhaní sa rešpektovania nejakých pravidiel v byrokracii pri vybavovaní bežných potrieb v zákazníckych centrách rôznych firiem, spoločností a úradov aj v susedskom spolunažívaní s psychicky chorou susedou, a v istom okamihu sa psychicky sama zloží.


Director > Réžia   Zuzana Piussi
Story > Námet Ingrid Hrubaničová
Screenplay > Scenár Ingrid Hrubaničová
DOP > Kamera Martin Štrba
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk
Animation > Animácia Matiaš Trnka
Cast > Hrajú Ingrid Hrubaničová
Filmography > Filmografia Zuzana Piussi (1971)

upcoming: Zošalieť
upcoming: V hmle
2019: Ukradnutý štát
2019: Obliehanie mesta (spolurež. / co-dir.)
2019: Univerzity a svoboda (spolurež. / co-dir.)
2017: Selský rozum (spolurež. / co-dir.)
2016: Ťažká voľba
2012: Krehká identita
2012: Od Fica do Fica
2011: Muži revolúcie
2008: Babička

Production > Produkcia VIRUSfilm (SK)
Co-production > Koprodukcia D1film (CZ)
Producer > Producent Vít Janeček (SK/CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 320 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
12/2020
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
03/2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Zákaznícke centrum

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

VIRUSfilm
Košická 37, SK-821 09 Bratislava
virusfilm.sk@gmail.com
www.virusfilm.sk


D1film
Újezd 7, CZ-150 00 Praha 5
+420 603 164 232
vit@d1film.com
www.d1film.com

Wanda Kaprálová / D1 film
info@D1film.com
see main contact

updated: 03.05.2021