Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Odchádzania
Leaving to Remain

» ©2022
SK - GB - CZ | far. > col. | 90 min. | dokument > document

Odchádzania

Leaving to Remain is a film with three protagonists: Ondrej Olah, Denisa Ganon and Peter Toták. They represent a generation of Roma children who emigrated to the United Kingdom in the 1990s and at the beginning of the new millennium. They were given chances in England that they were denied in their native lands – Slovakia and the Czech Republic – and now they are educated and confident Europeans. However, Brexit and the world-wide pandemic have intervened in their lives. We observe the consequences very closely, through the eyes of the film’s protagonists.
>>
Film Odchádzanie má troch protagonistov: Ondreja Olaha, Denisu Ganon a Petra Totáka. Reprezentujú generáciu rómskych detí, ktoré emigrovali do Spojeného kráľovstva v 90. rokoch a začiatkom nového milénia. V Anglicku sa im dostalo možností, ktoré im v rodnej krajine, na Slovensku a v Česku, boli odopreté, a vďaka tomu sú z nich dnes vzdelaní a sebavedomí Európania. Do života im však zasiahol brexit a celosvetová pandémia. Dôsledky sledujeme úplne zblízka, očami samotných protagonistov filmu.


Director > Réžia   Mira Erdevicki
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Mira Erdevicki
DOP > Kamera Marek Jícha
Editors >  Strih Kasimira Velitchkova
Music > Hudba Dominik Doktor
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Viktor Ekrt
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Ondrej Olah, Denisa Ganon, Petr Torák
Filmography > Filmografia Mira Erdevicki (1965)
2022: Odchádzania
1999: Černobílá v barvě
Production > Produkcia PubRes (SK)
Co-production > Koprodukcia Spring Pictures (GB), Krutart (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK), Martin Juza (CZ), Lucie Wenigerová (GB)  
 o  
Budget > Rozpočet 281 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra CPH:MARKET 2021
Dok Leipzig Co-Pro Market 2019
o   -o
World premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2022, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2022, ČR
Release >
Distribučná premiéra
SK: 11/2022, Film Expanded
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Dream Makers, One More Question, Odchádzanie

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

see main contact see main contact

updated: 21.10.2022