Teroristka
Shotgun Justice

» ©2019
CZ - SK | far. > col. | 95 min. | komédia > comedy

Teroristka

“Beware of old people, they have nothing to lose.” The story of a retired teacher who becomes angry about the whole world. She doesn’t want to spend the rest of her life as a victim who always has to give in. She buys an illegal gun, learns to shoot, and then points it at a man who appears to be omnipotent and unimpugnable. “Are you threatening me with life imprisonment? It won’t be a long sentence. Besides, jail and an old-folks’ home are not very different.”
>>
„Pozor na starších ľudí, nemajú čo stratiť.“ Príbeh o učiteľke na dôchodku, ktorá je naštvaná na celý svet. Nechce stráviť zvyšok života s pocitom prežívajúcej obete. Nelegálne si zadováži zbraň, naučí sa strieľať a namieri ju na strojcu zla. „Vyhrážate sa mi doživotným trestom? Nebude dlhý. Navyše, väzenie a domov dôchodcov sa až tak nelíšia.“


Director > Réžia   Radek Bajgar
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Radek Bajgar
DOP > Kamera Lukáš Hyksa
Editors >  Strih Jan Mattlach
Music > Hudba Jiří Hájek
Set Design > Architekt Jan Vlček
Costumes > Kostýmy Katarína Hollá
Sound > Zvuk Radim Hladík Jr.
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Dyková, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková, Kristína Svarinská
Filmography > Filmografia Radek Bajgar (1962)
2019: Teroristka
2016: Teorie tygra
Production > Produkcia Logline Production (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), innogy Česká republika (CZ)
Producer > Producent Petr Erben (CZ), Ivana Kurnicová (SK), Jana Kákošová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Státní fond kinematografie, Filmová nadace, Ministerstvo kultúry SR
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 04/2019, CinemArt SK
CZ: 04/2019, CinemArt
o o
Web www.filmteroristka.cz
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Logline Production
Chlumova 7, CZ-130 00 Praha 3
+420 603 549 813, +420 255 707 330
info@logline.cz
www.logline.cz

RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, SK-845 45 Bratislava
+421 911 172 090
zuzana.balkoova@rtvs.sk
www.rtvs.sk

Logline Production / Barbora Zelenková
+420 730 540 335
barbora.zelenkova@logline.cz

 

 
see main contact

updated: 12.03.2020