Posledná aristokratka
The Last of the Noblewomen
(Poslední aristokratka)

» ©2019
CZ - SK | far. > col. | 110 min. | komédia > comedy

Posledná aristokratka

This comedy about family, roots, and about how one can win seemingly hopeless battles without difficulties and with the right people takes us back to the 1990s, when the changes in both our countries ushered in big personal challenges and absurd relations and situations.
>>
Komédia o rodine, o koreňoch a o tom, ako sa dá s nadhľadom a tými správnymi ľuďmi zvíťaziť aj v zdanlivo vopred prehraných bitkách, nás vracia do deväťdesiatych rokov, keď zmeny v oboch našich krajinách prinášali veľké osobné výzvy i absurdné vzťahy a situácie.


Director > Réžia   Jiří Vejdělek
Story > Námet Evžen Boček
Screenplay > Scenár Tereza Dusová, Jiří Vedělek
DOP > Kamera Vladimír Smutný
Editors >  Strih Ondřej Hokr
Music > Hudba Michal Novinski
Set Design > Architekt Martin Kurel
Costumes > Kostýmy Katarína Hollá
Sound > Zvuk Michal Pajdiak
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Martin Pechlát, Táňa Pauhofová, Eliška Balzerová
Filmography > Filmografia Jiří Vejdělek (1972)
2019: Poslední aristokratka
2018: Otcova volga
2013: Nežné vlny
2011: Muži v nádeji
2010: Ženy v pokušení
2007: ROMing
2007: Václav
2006: Účastníci zájazdu
Production > Produkcia Evolution Films (CZ)
Co-production > Koprodukcia PubRes (SK), Česká televize (CZ), innogy (CZ), CertiCon (CZ), Hangar Films (CZ)
Producer > Producent Ondřej Zima (CZ), Silvie Michajlova (CZ), Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 305 670 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
02 - 03/2019
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2019, Forum Film
CZ: 10/2019, Falcon
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Evolution Films
Senovážné nám. 2088/10A, CZ-110 00 Praha 1
+420 222 240 770
pbercik@evolutionfilms.cz
www.evolutionfilms.cz


PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk


see main contact see main contact

updated: 11.03.2020