To ta monarchia
King Bee

» ©2020
SK | far. > col. | 80 min. | sociálny dokument > social documentary

To ta monarchia

King Bee is a time-lapse documentary/comedy about contemporary society and times. The collective portrait of the people of Spišský Hrhov – a Slovak village featured in the New York Times – strives to find answers to whether or not ideal community life is still attainable. In the 21st century, our society emphasises the importance of individual self-realisation, thus forgetting about our interdependence. Are we just going to bitterly, yet with admiration, watch the prosperous bee kingdom?
>>
To ta monarchia je dokumentárna časozberná komédia o súčasných ľuďoch v súčasných časoch. Kolektívny portrét obyvateľov dediny Spišský Hrhov, ktorej meno sa objavilo v The New York Times, je hľadaním odpovedí na otázky, aké je ideálne spolužitie a či je možné ho dosiahnuť. V 21. storočí kladieme dôraz na individuálnu sebarealizáciu, čím prichádzame o vedomie spolunáležitosti s druhými. Je vôbec možné vytvoriť fungujúce spoločenstvo alebo budeme len útrpne obdivovať včelie kráľovstvo?


Director > Réžia   Vladislava Sárkány
Story > Námet Vladislava Sárkány
Screenplay > Scenár Vladislava Sárkány
DOP > Kamera Ivo Miko, Pavol Hospodár, Radka Šišuláková
Editors >  Strih Zuzana Cséplő
Music > Hudba Michal Smetanka
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Igor Baar
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Vladimír Ledecký, Michal Smetanka, Pavol Urda, Táňa Pastoreková, Veronika Šarišská
Filmography > Filmografia Vladislava Sárkány (1985)

2020: To ta monarchia
2014: Felvidék – Horná zem

Production > Produkcia sarkany (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Vladislava Sárkány (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 80 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2017 - 2019
World Premiere >
Svetová premiéra
IDFF One World 2020, Slovakia / MFDF Jeden svet 2020, Slovenko
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 07/2021, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Monarchia Spišský Hrhov, Ta monarchia / A LITTLE BIT UTOPIC or being a human, Monarchy

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
sarkany
Sološnica 401, SK-906 37
+421 915 147 874
vladislava.sarkany@gmail.com

Vladislava Sárkány
vladislava.sarkany@gmail.com

Vladislava Sárkány
vladislava.sarkany@gmail.com


updated: 02.06.2021