Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Na značky!
On Your Marks!

» ©2021
SK - CZ | far. > col. | 79 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Na značky!

Prague, July 2018. Fifteen thousand women and men of all generations gather together in one place to give a mass gymnastic performance. They all belong to Sokol, an apolitical movement established in the 19th century to foster self-development within a democratic community. We follow the participants in this huge endeavour with all their failures and victories. As the date of the show approaches, the participants feel under more and more pressure, which leads to many intense situations. The struggle of the Sokol members becomes an absurd metaphor for our society.
>>
Praha, júl 2018. Pätnásť tisíc žien a mužov všetkých generácií sa stretlo, aby zacvičili veľkolepé masové choreografie. Sú súčasťou Sokola, ktorý vznikol pred 160 rokmi s cieľom rozvíjať pomocou telocviku a jeho verejnej prezentácie národnú uvedomelosť, kultúrnosť a demokratické hodnoty. Film sleduje dvoch protagonistov. Mladý cvičenec Radek nesie na svojich pleciach nie len svojich sokolských bratov, ale aj neľahké bremeno dospievania. Tréner Mirek má za úlohu dať dohromady hlavnú skladbu Všesokolského zletu. Termín vystúpenia sa blíži a Sokoli sa ocitajú vo víre organizačných zmätkov, v ktorých sa zrkadlí nielen étos sokolského bratstva, ale i všetky odtiene ľudskej povahy.


Director > Réžia   Mária Pinčíková
Story > Námet Peter Baran, Mária Pinčíková
Screenplay > Scenár Jakub Medvecký
DOP > Kamera Denisa Buranová
Editors >  Strih Peter Kudlička, Marek Šulík
Music > Hudba Michal Novinski
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Adam Levý, Lukáš Moudrý
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Mária Pinčíková (1987)

2021: Na značky!

Production > Produkcia PubRes (SK)
Co-production > Koprodukcia Cinepoint (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK), Alice Tabery (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 165 970 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Doclisboa International Film Festival 2021, Portugal / Medzinárodný filmový festival Doclisboa 2021, Portugalsko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 07/2021, Film Expanded
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Sokols / Sokoli

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

see main contact see main contact

updated: 14.11.2021