Architekt drsnej poetiky
Architect of Brutal Poetry

» ©2021
SK - CZ - BR | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Architekt drsnej poetiky

An old man fails to recognise his own face in the mirror. He suffers from Alzheimer’s disease. Little by little, his memories get washed away. One day he decides to tell the story of his life to his reflection in the mirror. The man is Hans Broos – a famous Brazilian architect, Carpathian German by origin, born in Slovakia. The mirror he confesses to acts as a reflection of his own memories.
>>
Starý muž už nepoznáva svoju tvár v zrkadle. Trpí Alzheimerovou chorobou. Z pamäti sa mu postupne vymazávajú spomienky. Jedného dňa sa rozhodne, že svojmu odrazu v zrkadle vyrozpráva svoj príbeh. Ten muž sa volá Hans Broos a je to významný brazílsky architekt, karpatský Nemec zo Slovenska. Zrkadlo, ktorému sa spovedá, je odrazom jeho spomienok. V jeho architektúre sa odráža nielen jeho avantgardná duša, ale aj celá jeho európska skúsenosť.


Director > Réžia   Ladislav Kaboš
Story > Námet Ladislav Kaboš
Screenplay > Scenár Ladislav Kaboš
DOP > Kamera Martin Šec
Editors >  Strih Darina Smržová, Michal Kondrla
Music > Hudba Vladimír Martinka
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Bohumil Martinák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Imre Boráros, João Serraglio, Bernardo Brasil Bielchowsky, Orlando Maretti, Cristiano Mascaro, Angelina Wittmann, Jenny Abel
Filmography > Filmografia Ladislav Kaboš (1953)

2021: Architekt drsnej poetiky
2018: Kapela
2015: Farby piesku
2013: Všetky moje deti
2010: Zmenil tvár Šanghaja

Production > Produkcia EDIT Studio (SK)
Co-production > Koprodukcia KABOS Film & Media (CZ), Embaúba Produções (BR)
Producer > Producent Darina Smržová (SK), Michael Kaboš (CZ), Pedro Rosa (BR)  
 o  
Budget > Rozpočet 175 500 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
World premiere >
Svetová premiéra
IFF Cinematik Piešťany 2021, Slovakia / MFF Cinematik Piešťany 2021, Slovensko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2021, MEDIA FILM
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Rough Poetry Architect

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
EDIT Studio
Donnerova 17 , SK-841 04 Bratislava
+421 905 462 038
editstudio.slovakia@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 14.11.2021