Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Alchymická pec
Alchemical Furnace

» ©2020
SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 118 min. | biografický dokument > biopic

Alchymická pec

Alchemical Furnace is a unique portrait of one of the most original and, at the same time, internationally acclaimed figures of Czecho-Slovak cinema – the director and artist Jan Švankmajer, made by the young directors Adam Oľha and Jan Daňhel. They were granted the unique opportunity to enter the “alchemical workshop” of the film production company ATHANOR and take part in the creation – as the filmmaker himself calls it – of Jan Švankmajer’s latest film, Insect.
>>
Dokumentárny film Alchymická pec je výnimočným portrétom jedného z najoriginálnejších a zároveň medzinárodne najuznávanejších predstaviteľov česko-slovenskej kinematografie – režiséra a výtvarníka Jana Švankmajera, vytvoreným mladými režisérmi Adamom Oľhom a Janom Daňhelom, ktorí mali výnimočnú príležitosť vstúpiť do „alchymickej dielne“ spoločnosti Athanor a podieľať sa na vytvorení – ako ho tvorca sám označuje – posledného filmu Jana Švankmajera Hmyz.


Director > Réžia   Jan Daňhel, Adam Oľha
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Jan Daňhel, Adam Oľha
DOP > Kamera Adam Oľha, Jakub Halousek, Jan Daňhel
Editors >  Strih Jan Daňhel
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tobiáš Potočný, Ivo Špalj
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jan Švankmajer, Jaromír Kallista, Eva Švankmajerová
Filmography > Filmografia Jan Daňhel (1971)

2020: Alchymická pec (spolurež. / co-dir.)
2012: KKK


Adam Oľha (1974)

2020: Alchymická pec (spolurež. / co-dir.)
2012: Nový život

Production > Produkcia PubRes (SK)
Co-production > Koprodukcia ATHANOR společnost pro filmovou tvorbu (CZ)
Producer > Producent Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK), Jaromír Kallista (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 187 632 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
MFF Rotterdam 2020, Holandsko / Rotterdam IFF 2020, Netherlands
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2020, ASFK
o o
Web www.pubres.sk/pec

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

ATHANOR společnost pro filmovou tvorbu
Knovíz 35, CZ-274 01 Knovíz
+420 233 322 905
athanor@nextra.cz
www.athanor.cz

see main contact see main contact

updated: 11.01.2021