Uzly a pomaranče
The Scent of Oranges
(Uzly a pomeranče)

» ©2019
CZ - DE - SK | far. > col. | 90 min. | dráma, romantický > drama, romantic

Uzly a pomaranče

Fourteen-year-old Darek lives with his father and younger sister in a small village on the Czech side of the Czech-German-Polish border. After his mother, with whom he had a very gentle relationship, dies, his life changes. His father loses his job and becomes addicted to booze. That is why the plan of his father’s old friend to breed horses together, gives the family, but particularly Darek, a new chance. The story about first love, shy touches and horses accompanying the relationship arising between Darek and the German girl Hana, takes place against this backdrop.
>>
Štrnásťročný Darek žije s otcom a mladšou sestrou v malej dedinke na českej strane česko-nemecko-poľského pomedzia. Po smrti matky, ku ktorej mal veľmi nežný vzťah, sa jeho život mení. Otec prichádza o prácu a prepadá alkoholu. A preto plán otcovho dávneho kamaráta, aby spoločne chovali kone, dáva rodine, no najmä Darkovi novú šancu. Na tomto pozadí sa odohráva príbeh o prvej láske, nesmelých dotykoch a o koňoch, ktoré sprevádzajú rodiaci vzťah Darka a nemeckého dievčaťa Hanny.


Director > Réžia   Ivan Pokorný
Story > Námet Iva Procházková
Screenplay > Scenár Iva Procházková
DOP > Kamera Jürgen Rehberg
Editors >  Strih Andreas Baltschun, Michal Hýka
Music > Hudba Jiří Hájek
Set Design > Architekt David Voborský
Costumes > Kostýmy Ján Kocman
Sound > Zvuk Miroslav Hřebejk
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Tomáš Dalecký, Emilie Neumeister, Stanislav Majer, Steffen Groth, Leoš Noha
Filmography > Filmografia Ivan Pokorný (1952)

2019: Uzly a pomaranče
2012: Záblesky chladné neděle
2002: Únos domů

Production > Produkcia Daniel Severa Production (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Kinderfilm (DE), Mitteldeutscher Rundfunk (DE), TRIGON PRODUCTION (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Daniel Severa (CZ), Patrik Pašš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 253 531 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
DE: 03/2019, barnsteiner-film
CZ: 05/2019, Bontonfilm
SK: 06/2019, Continental film
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Daniel Severa Production
Kříženeckého náměstí 1079/5b, CZ-152 00 Praha - Barrandov
+420 777 000 280
info@danielsevera.eu

 

TRIGON PRODUCTION
Hríbová 5, SK-821 09 Bratislava
+421 917 705 200
patrik.pass@trigon-production.sk
www.trigon-production.sk

Česká televize / Jitka Procházková
+420 736 531 568
jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz

 

see main contact

updated: 12.03.2020